A A A A A


Търсене

Лука 2:30
Защото очите ми видяха спасението ти,


Лука 3:6
И всеки човек ще види Божието спасение.»“


Лука 19:9
Исус му каза: „Днес този дом получи спасение, понеже и този човек е син на Авраам.


Йоан 4:22
Вие, самаряните, се покланяте на нещо, което не разбирате. Ние, юдеите, разбираме на какво се покланяме, защото спасението идва от юдеите.


Деяния 4:12
Единствено в него можете да намерите спасение, защото няма друго име под небето, дадено на хората, чрез което трябва да се спасим!“


Деяния 7:25
Той мислеше, че братята му ще разберат, че чрез него Бог им изпраща спасение, но те не разбраха.


Деяния 13:26
На нас, братя, синове на Авраамовия род, и на всички вас, които се покланяте на истинския Бог, е пратено посланието за това спасение.


Деяния 13:47
Защото ето какво ни заповяда Господ: «Поставих те да бъдеш светлина за останалите народи, за да покажеш на хората от цял свят пътя към спасението.»“


Деяния 27:20
Дни наред не бяхме виждали нито слънцето, нито звездите. Бурята продължаваше да бушува и накрая изгубихме всяка надежда за спасение.


Деяния 28:28
Затова знайте, че Божието спасение беше изпратено на езичниците. Те ще чуят!“


Римляни 1:16
Защото аз не се срамувам от Благата вест, тъй като тя е Божията сила за спасение на всеки вярващ – първо на юдеина, а след това и на езичника.


Римляни 10:10
Защото вярваме със сърцата си и това води до нашето оправдание, и изповядваме с устните си и това води до нашето спасение.


Римляни 11:11
И питам: „Когато юдеите се препънаха и паднаха, падането им окончателно ли беше?“ Не, разбира се! Но чрез тяхното препъване дойде спасение за езичниците и това накара юдеите да завиждат.


Римляни 13:11
Трябва да постъпвате така, защото знаете в какво време живеем. Знаете, че е дошъл часът да се събудите от сън, защото сега спасението ни е по-близо, отколкото тогава, когато повярвахме.


1 Коринтяни 15:2
и която ви носи спасение, ако запазите посланието ми в съзнанието си (освен ако не сте повярвали напразно).


2 Коринтяни 2:15
Защото за Бога ние сме Христовият аромат сред тези, които вървят към спасение, и сред онези, които вървят към гибел.


2 Коринтяни 2:16
За онези, които вървят към гибел, ние сме мирисът, който идва от смъртта и води към смърт. За тези, които вървят към спасение – ухание, което идва от живота и води към живот. И кой е достоен за такава задача?


2 Коринтяни 6:2
Бог казва: „Чух те, когато трябваше. Да, помогнах ти в деня за спасение.“ Чуй! Сега е това време. Виж! Сега е денят за спасение.


2 Коринтяни 7:10
Тъгата, която Бог желае да имате, кара човек да се покае. Това води до спасение, за което не трябва да съжаляваме. Тъгата обаче, която светът има, носи смърт.


Ефесяни 1:13
Чрез Христос вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, Благата вест за вашето спасение, и повярвахте в Христос.


Ефесяни 6:17
Вземете спасението като шлем, а също и меча, който дава Духът. Този меч е Божието послание.


Филипяни 1:28
и че не се боите по никакъв начин от онези, които ви се противопоставят. Вашата смелост е доказателство за тяхната гибел, а за вас тя е доказателство за спасението ви и това доказателство идва от Бога.


Филипяни 2:12
Скъпи мои, така, както винаги сте се покорявали на Бога – не само когато съм с вас, а още повече сега, когато съм далеч – продължавайте делото си и постигнете вашето спасение със страх и треперене.


1 Солунци 5:9
Защото Бог ни избра не за да изпитаме гнева му, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,


2 Солунци 2:14
Към това спасение Бог ви призова чрез Благата вест, която ви проповядвахме, за да получите славата, която принадлежи на нашия Господ Исус Христос.


2 Тимотей 2:10
Ето защо понасям всичко заради Божиите избраници, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава.


2 Тимотей 3:15
Ти познаваш Свещените Писания още от ранно детство. Те могат да ти дадат мъдростта, която води към спасение чрез вяра в Христос Исус.


Тит 2:11
Защото Божията благодат, която носи спасение за всички хора, се откри.


Евреи 1:14
Нали всички ангели са духове, които служат на Бога и са изпратени да помагат на онези, които ще наследят спасение?


Евреи 2:3
Възможно ли е тогава да избегнем наказанието, ако пренебрегнем такова велико спасение? Пръв Господ провъзгласи това спасение, а след това пред нас го потвърдиха всички, които го бяха чули.


Евреи 2:10
Бог е този, за когото и чрез когото всичко съществува. Той искаше да има много синове и дъщери, които да споделят неговата слава. И извърши онова, което трябваше – направи съвършен Онзи, който ги поведе към спасение. Бог направи Исус истински Спасител чрез неговото страдание.


Евреи 5:9
След като бе направен съвършен, той стана източникът на вечно спасение за всички, които му се подчиняват.


Евреи 6:9
Макар че говорим така, за вас, скъпи мои, с увереност очакваме нещо по-добро, нещо, което ще ви донесе спасение.


1 Петрово 1:5
Чрез вярата ви Божията сила ви брани, докато получите спасението, готово да се разкрие в края на времето.


1 Петрово 1:9
защото получавате крайната цел на своята вяра – спасението на душите си.


1 Петрово 1:10
Пророците, които предсказаха за благодатта, която идваше при вас, прилежно и с най-голямо старание разпитваха за това спасение.


Юда 1:3
Скъпи мои, въпреки че много ми се искаше да ви пиша за общото ни спасение, почувствах, че е нужно да ви пиша и да ви убедя да се борите за вярата, която Бог веднъж завинаги даде на своите святи хора.


Откровение 12:10
Тогава чух силен глас в небето: „Сега дойде спасението и силата, и царството на нашия Бог, и властта на неговия Месия, защото беше изхвърлен обвинителят на братята и сестрите ни, който ден и нощ ги обвинява пред нашия Бог.


Откровение 19:1
След това чух силен глас като огромни тълпи от хора в небето, които пееха: „Алилуя! Спасение, слава и сила на нашия Бог!


Bulgarian Bible (SPB) 2011
© 2000 Bible League International