A A A A A


Търсене

Матей 25:21
Господарят отговорил: «Добре си направил. Ти си добър слуга и може да ти се има доверие. Справи се с малкото пари, затова ще ти дам да се грижиш за по-големи неща. Влез и сподели радостта на господаря си!»


Матей 25:23
Господарят отговорил: «Добре си направил. Ти си добър слуга и може да ти се има доверие. Справи се с малкото пари, затова ще ти дам да се грижиш за по-големи неща. Влез и сподели радостта на господаря си!»


1 Коринтяни 4:2
И това, което се изисква от онези, на които е поверено нещо, е да оправдаят оказаното доверие.


2 Коринтяни 8:22
С тях изпращаме и наш брат, който много пъти и при много случаи е доказал, че е готов да помогне. А сега той има още по-голямо желание да помогне, защото ви има огромно доверие.


2 Солунци 3:4
В Господа ние ви имаме доверие и сме сигурни, че вършите и ще продължите да вършите това, което ви казваме.


1 Тимотей 3:11
Също така и жените трябва да бъдат достойни за уважение, да не са клеветници, да са здравомислещи и да заслужават доверие във всичко.


Bulgarian Bible (SPB) 2011
© 2000 Bible League International