A A A A A


Търсене

Матей 8:26
А Той им каза: „Защо сте тъй страхливи, маловерци?“ И като стана, запрети на ветровете и на вълните и настъпи пълно затишие.


Матей 14:26
А те, като Го видяха да върви по езерото, се уплашиха, защото сметнаха, че това е привидение, и от страх извикаха.


Matta 28:8
И като излязоха бързо от гроба, те със страх и голяма радост се завтекоха да известят на учениците Му.


Деяния 2:43
Страх бе обзел всяка душа, защото много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите в Йерусалим.


Деяния 5:5
Като чу тези думи, Анания падна и издъхна. И голям страх обзе всички, които чуха това.


Деяния 5:11
И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това.


Деяния 9:31
А църквите в цяла Юдея, Галилея и Самария живееха в мир, укрепваха и напредваха със страх Господен. И с подкрепата на Светия Дух се умножаваха.


Деяния 19:8
Павел влезе в синагогата и в продължение на три месеца проповядваше без страх, спореше и ги убеждаваше за Божието царство.


Деяния 19:17
Това стана известно на всички юдеи и елини, които живееха в Ефес. И страх обзе всички тях, а името на Господ Иисус се величаеше.


Римляни 3:18
Страх от Бога няма пред очите им.“


Римляни 8:15
Защото вие приехте не духа на робството, за да живеете отново в страх, а приехте Духа, Който ви направи Божии синове и чрез Когото се обръщаме към Бога: „Авва, Отче мой!“


Римляни 11:20
Добре, те се откършиха заради неверието си, а ти чрез вяра се държиш. Затова не бъди надменен, а имай страх.


Римляни 13:3
Защото от властващите се страхуват не онези, които правят добро, а които вършат зло. Искаш ли да не се боиш от властта? Прави добро и ще получиш похвала от нея.


Римляни 13:4
Властващият е Божий служител за твое добро. Но ако правиш зло, страхувай се, защото той ненапразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв на онзи, който прави зло.


Римляни 13:5
Така че трябва да се подчинявате не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест.


1 Коринтяни 2:3
Затова бях при вас немощен, в страх и голям трепет


2 Коринтяни 7:1
И така, като имаме такива обещания, възлюбени, нека очистим себе си от всичко, което осквернява плътта и духа, и да водим свят живот, изпълнен със страх пред Бога.


2 Коринтяни 7:5
Защото, когато дойдохме в Македония, нямахме никакво спокойствие, притесненията бяха от всички страни — отвън борби, отвътре страхове.


2 Коринтяни 7:15
И обичта му към вас е още по-голяма, когато си спомня за послушанието на всички вас, как сте го приели със страх и трепет.


2 Коринтяни 12:20
Защото се страхувам, като дойда, да не би да ви намеря не такива, каквито желая, а и вие да ме намерите такъв, какъвто не желаете, да не би да има раздори, завист, гняв, караници, клевети, клюкарство, надменност, бъркотии.


Ефесяни 5:21
Покорявайте се един на друг със страхопочитание към Бога.


Ефесяни 6:5
Вие, роби, бъдете послушни на вашите земни господари със страх и трепет, с искрено сърце, както на Христос,


1 Тимотей 5:20
Изобличавай пред всички онези, които съгрешават, та и другите да имат страх.


Евреи 2:15
и да избави всички онези, които поради страх от смъртта през целия си живот бяха осъдени на робство.


Евреи 12:28
И тъй, ние, понеже получаваме непоклатимо царство, нека бъдем благодарни и да служим на Бога така, както Му е приятно — с благоговение и страхопочитание,


1 Petrose 1:17
И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога.


1 Petrose 2:18
Слуги, покорявайте се с много страхопочитание към господарите си — не само на добрите и снизходителните, но и на грубите.


1 Petrose 3:14
Но дори и да страдате за правда, блажени сте. Не се страхувайте от никого и не се безпокойте!


1 Йоаново 4:18
Няма страх в любовта. Съвършената любов отхвърля страха, защото в страха има мъка. Който изпитва страх, той не е съвършен в любовта.


Юда 1:23
а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огъня и се гнусите дори от дрехата, осквернена от плътта.


Откровение 11:11
Но ето след трите дена и половина влезе в тях дух на живот от Бога и те се изправиха на краката си, и голям страх обхвана онези, които ги гледаха.


Откровение 18:10
Те ще стоят надалеч от страх пред нейните мъки и ще казват: „Горко, горко на тебе, о, велики граде Вавилоне, град силен, защото в един единствен час дойде твоето осъждане!“


Откровение 18:15
Търговците, които се обогатиха от търговия с нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките ѝ, ще плачат, ще ридаят


Откровение 21:8
А страхливите и неверните, покварените и убийците, блудниците и магьосниците, идолослужителите и всички лъжци — тяхната участ ще бъде в езерото, горящо с огън и жупел. Това е втората смърт.“


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013