A A A A A


Търсене

Ruka 11:42
Но, горко ви, фарисеи, защото давате десятък от джоджен, седефче и всякакъв зеленчук, а немарите за справедливостта и Божията любов. Това трябваше да правите, без онова да пренебрегвате.


Ⅱコリント人への手紙 6:7
у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці,


Ⅱコリント人への手紙 9:10
Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливости,


Ефесяни 4:24
да облечете новия човек, създаден по образа на Бога в истинска справедливост и святост.


Ефесяни 5:9
— защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, справедливост и истина, —


2 Солунци 1:6
Защото Божията справедливост е в това, да въздаде страдание на тези, които ви причиняват страдание,


Евреи 11:33
които чрез вяра победиха царства, раздадоха справедливост, получиха обещания, затулиха устата на лъвове,


Евреи 12:11
Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него.


2 Петрово 1:1
Симон Петър, слуга и апостол на Иисус Христос, до онези, на които беше отредено да получат същата скъпоценна вяра, както и ние, поради справедливостта на нашия Бог и Спасител Иисус Христос.


Bengali Bible ERV 2006
Copyright © 2001-2006 World Bible Translation Center