A A A A A


Търсене

Матей 13:20
А посятото на каменисти места — това е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема,


Матей 13:44
Небесното Царство прилича още на скрито в нива съкровище. Човек, като го намира, го скрива. Изпълнен с радост за него, той отива, продава всичко, което има, и купува тази нива.


Матей 25:21
Господарят му каза: „Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя, ела и сподели радостта на господаря си.“


Матей 25:23
Господарят му каза: „Хубаво си постъпил, ти си добър и верен слуга! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; ела и сподели радостта на господаря си.“


Матей 28:8
И като излязоха бързо от гроба, те със страх и голяма радост се завтекоха да известят на учениците Му.


Марко 4:16
Подобно и посетите на каменисто място са тези, които, щом като чуят словото, веднага с радост го приемат,


Лука 1:14
и ще имаш радост и веселие и мнозина ще се радват на раждането му.


Лука 1:44
Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, детето радостно заигра в утробата ми.


Лука 2:10
Ангелът им каза: „Не бойте се; ето благовестя ви голяма радост, предназначена за всички хора.


Лука 6:23
Бъдете радостни тогава и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй постъпваха и техните предци с пророците.


Лука 8:13
Падналото на камък са онези, които, като чуят словото, с радост го приемат; и те са без корен — за кратко време вярват, но във време на изпитание отстъпват от вярата.


Лука 10:17
Седемдесетте ученици се върнаха и говореха с радост: „Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват.“


Лука 15:5
А като я намери, вдига я радостен на раменете си


Лука 15:7
Казвам ви, че тъй и на небесата ще има повече радост за един каещ се грешник, отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.


Лука 15:10
Такава е радостта, казвам ви, и сред Божиите ангели за един каещ се грешник.“


Лука 19:6
И той бързо слезе и Го прие с радост.


Лука 19:37
А когато беше вече близо и преваляше Елеонската планина, цялото множество ученици радостно започнаха с висок глас да славят Бога за всички чудеса, които бяха видели,


Лука 24:41
Но понеже те от радост още не можеха да повярват и се чудеха, Той им рече: „Имате ли тук нещо за ядене?“


Лука 24:52
А те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост.


Йоан 3:29
Онзи, на когото е невестата, е младоженец, а приятелят на младоженеца, който стои там и го слуша, се радва твърде много, когато чува гласа на младоженеца. Затова тази моя радост е пълна.


Йоан 8:56
Авраам, вашият баща, очакваше с радост да види Моя ден; и го видя, и се зарадва.“


Йоан 15:11
Това ви говорих, за да ви изпълни Моята радост и радостта ви да бъде пълна.


Йоан 16:20
Истината, истината ви казвам: вие ще плачете и ще ридаете, а светът ще се радва. Вие ще се наскърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.


Йоан 16:21
Жената, когато ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ. Но след като роди детето, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света.


Йоан 16:22
Така и вие сега сте изпълнени със скръб. Но Аз пак ще ви видя и ще се зарадват сърцата ви, и вашата радост никой няма да ви я отнеме.


Йоан 16:24
Досега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.


Йоан 17:13
А сега идвам при Тебе и казвам това, докато съм в света, за да имат у себе си пълна Моята радост.


Деяния 2:26
Затова сърцето ми е радостно и думите — весели, а също и плътта ми ще почива в надежда.


Деяния 2:28
Ти си ми дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез присъствието Си.“


Деяния 5:41
А те излязоха от синедриона радостни, че са се удостоили да претърпят опозоряване заради името на Господ Иисус.


Деяния 8:8
И настана голяма радост в този град.


Деяния 8:39
Когато излизаха от водата, Светият Дух слезе върху евнуха, а Господен ангел грабна Филип. Евнухът вече не го видя и радостен продължи пътя си.


Деяния 12:14
И като позна гласа на Петър, от радост не отвори вратата, а изтича да обади, че Петър стои пред вратата.


Деяния 13:52
А учениците се изпълваха с радост и със Светия Дух.


Деяния 14:17
макар да не преставаше да свидетелства за Себе Си с благодеяния, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена, хранеше ни и изпълваше сърцата ни с радост.“


Деяния 15:3
И тъй, изпратени от църквата, те минаха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и предизвикваха голяма радост у всички братя.


Деяния 20:24
Но аз за нищо не се безпокоя, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господ Иисус — да проповядвам благовестието за Божията благодат.


Деяния 21:17
Когато стигнахме в Йерусалим, братята ни приеха с радост.


Римляни 7:22
Защото в мислите си изпитвам радост от Божия закон,


Римляни 12:8
наставник ли си — наставлявай, дарител ли си — дарявай щедро, ръководител ли си — ръководи съвестно, вършиш ли благодеяния — върши ги с радост.


Римляни 12:12
Бъдете радостни в надеждата, търпеливи в скръбта, усърдни в молитвата!


Римляни 14:17
Защото Божието царство не е ядене или пиене, а праведност, мир и радост, дарявани от Светия Дух.


Римляни 15:13
А Бог, изворът на надежда, нека ви изпълни с голяма радост и мир във вярата, за да се умножава все повече вашата надежда чрез силата на Светия Дух.


Римляни 15:32
та с радост да дойда при вас с Божията воля и да намеря утеха сред вас.


2 Коринтяни 1:24
Ние не сме властници над вярата ви, а само допринасяме за вашата радост, защото сте непоколебими във вярата.


2 Коринтяни 2:3
Затова ви и написах всичко това, за да не стане така, че когато дойда, да бъда наскърбен от онези, които би трябвало да ме радват. Убеден съм за всички вас, че моята радост е радост за всички ви.


2 Коринтяни 6:10
оскърбяват ни, а ние винаги сме радостни, бедни сме, но мнозина обогатяваме, нищо нямаме, а всичко притежаваме.


2 Коринтяни 7:4
Голямо доверие имам във вас и много се хваля с вас. Изпълнен съм с утеха, изпитвам преизобилна радост при всичките ни страдания.


2 Коринтяни 7:13
Тъкмо затова се утешихме. Но освен тази наша утеха още повече се зарадвахме от радостта на Тит, че всички вие сте го успокоили духовно


2 Коринтяни 8:2
При голямото страдание, което те изпитаха, тяхната изобилна радост и крайната им бедност преляха в богатството на тяхната щедрост.


2 Коринтяни 12:9
А Той ми рече: „Стига ти Моята благодат, защото силата Ми се проявява напълно в твоята немощ.“ Затова с най-голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да се всели у мене силата на Христос.


Галатяни 4:27
Защото е писано: „Ликувай, неплодна, която не си раждала, ликувай от радост и възкликни ти, която не си се превивала от родилни болки, защото синовете на самотната са много повече от синовете на омъжената.“


Галатяни 5:22
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,


Филипяни 1:4
винаги във всяка своя молитва с радост се моля за всички вас.


Филипяни 1:25
Аз зная със сигурност, че ще остана и ще бъда заедно с всички вас за ваш напредък и за радост във вярата,


Филипяни 2:2
направете радостта ми пълна: имайте едни мисли, една и съща любов, бъдете единодушни и единомислени.


Филипяни 2:17
но макар да се принасям като жертвено възлияние в служба на вярата ви, аз се радвам и споделям радостта на всички вас.


Филипяни 2:18
Така също и вие се радвайте и споделяйте моята радост.


Филипяни 2:29
И така, приемете го в името на Господа с пълна радост и към такива братя се отнасяйте с почит,


Филипяни 4:1
И тъй, възлюбени и въжделени мои братя, моя радост и венец! Бъдете твърди във вярата в Господа, възлюбени.


Колосяни 1:11
като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост


Колосяни 2:5
Защото, ако и да отсъствам телом, но духом съм с вас и виждам с радост вашия порядък и вашата твърда вяра в Христос.


1 Солунци 1:6
И вие последвахте нашия пример и този на Господа, като при много страдания приехте словото с радост, която идва от Светия Дух.


1 Солунци 2:19
Наистина, кой е наша надежда или радост, или венец на прослава? Не сте ли вие пред нашия Господ Иисус при Неговото пришествие?


1 Солунци 2:20
Тъкмо вие сте нашата слава и радост.


1 Солунци 3:9
Каква благодарност можем да въздадем към Бога за вас за цялата радост, която изживяваме заради вас пред нашия Бог!


1 Солунци 5:16
Винаги бъдете радостни,


2 Тимотей 1:4
Когато си спомня за твоите сълзи, аз копнея да те видя, за да се изпълня с радост,


Филимон 1:7
Защото твоята обич, брате, предизвика у нас много радост и утеха, понеже душите на вярващите се ободриха чрез тебе.


Евреи 1:9
Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от тези, които Ти принадлежат“.


Евреи 10:34
Вие страдахте заедно с мене в моите окови и радостно посрещнахте разграбването на вашия имот, понеже знаехте, че на небето имате за себе си по-добър и траен имот.


Евреи 12:2
с взор, отправен към Този, Който е начало и завършек на вярата — Иисус, Който заради наградата на радостта, която Му предстоеше, изтърпя разпъване на кръст, като презря позора и седна отдясно на Божия престол.


Евреи 12:11
Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него.


Евреи 13:17
Покорявайте се на ръководителите си и бъдете послушни, защото те ще отговарят за вашите души; нека с радост да вършат това, а не с въздишки, понеже това не е полезно за вас.


Яков 1:2
Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост,


Яков 4:9
Скърбете, плачете и ридайте! Нека смехът ви се обърне на плач, а радостта — на тъга.


1 Петрово 1:8
Него вие обичате, без да сте Го видели, в Него вярвате и сега, без да Го виждате, и сте изпълнени с неизказана и възторжена радост,


1 Петрово 4:13
Напротив, доколкото споделяте страданията на Христос, радвайте се, за да бъдете преизпълнени с радост и когато се яви Неговата слава.


1 Йоаново 1:4
И ви пишем това, за да бъде радостта ви пълна.


2 Йоаново 1:12
Имам много да ви пиша, но не искам на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря лично, за да бъде радостта ни пълна.


3 Йоаново 1:4
За мене няма по-голяма радост от тази — да чувам, че моите деца постъпват според истината.


Юда 1:24
А на Онзи, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни и изпълнени с радост —


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013