A A A A A


Търсене

Матей 15:36
И като взе седемте хляба и рибите, изрече благодарствена молитва, разчупи и даде на учениците Си, а учениците — на народа.


Матей 17:21
А този род се прогонва само с молитва и с пост.“


Матей 21:13
И им каза: „Писано е: „Домът Ми ще се нарече дом за молитва; а вие го направихте разбойнически вертеп“.“


Матей 21:22
И ще получите всичко, което поискате в молитва с вяра.“


Матей 26:27
И като взе чашата, изрече благодарствена молитва, даде им и каза: „Пийте от нея всички,


Марко 9:29
Той им отговори: „Този род с нищо не може да излезе освен с молитва и пост.“


Марко 11:17
Той ги поучаваше с думите: „Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече дом за молитва на всички народи“? А вие го превърнахте в разбойнически вертеп.“


Марко 11:24
Затова ви казвам: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.


Марко 11:25
А когато застанете на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и небесният ви Отец вашите прегрешения.


Марко 14:23
И като взе чашата, изрече благодарствена молитва и им я подаде. От нея те пиха всички.


Лука 1:13
Но ангелът му каза: „Не бой се, Захария, защото твоята молитва бе чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Йоан;


Лука 2:37
и сега, вдовица на около осемдесет и четири години, не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем.


Лука 6:12
През онези дни Той отиде на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.


Лука 11:1
Веднъж Иисус се молеше на едно място. Когато свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.“


Лука 19:46
Тогава им рече: „Писано е: „Домът Ми е дом за молитва“, а вие го превърнахте в разбойнически вертеп.“


Лука 22:45
Като стана от молитва, дойде при учениците Си и ги намери заспали от тъга.


Йоан 6:23
Други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ беше изрекъл благодарствената молитва.


Деяния 1:14
Те всички в единомислие прекарваха в усърдна молитва заедно с някои жени, с Мария, майката на Иисус, и с Неговите братя.


Деяния 6:4
а ние постоянно ще пребъдваме в молитвата и в служението на словото.“


Деяния 10:31
и рече: „Корнилий, твоята молитва е чута и Бог не забрави твоите добрини.


Waroma 16:16
Като отивахме на молитва, срещнахме една слугиня, обладана от дух на предсказание, която докарваше голяма печалба на своите господари с гадаенето си.


Римляни 1:10
всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда–нибудь благопоспешила мне придти к вам,


Римляни 10:1
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.


Римляни 15:30
Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу,


1 Коринтяни 7:5
Не се лишавайте един от друг освен по взаимно съгласие за известно време, за да се отдадете на пост и молитва. После пак се съберете заедно, за да не ви изкушава Сатаната поради вашето невъздържание.


1 Коринтяни 14:16
Защото ако благословиш с духа си, как обикновеният вярващ ще каже „амин“ на твоята благодарствена молитва, като не знае какво говориш?


Ефесяни 6:18
Молете се с различни молитви и моления по всяко време, с помощта на Духа, бдете с неотстъпно постоянство и молитва за всички вярващи


Филипяни 1:4
винаги във всяка своя молитва с радост се моля за всички вас.


Филипяни 1:19
защото зная, че това ще ми послужи за спасение благодарение на вашата молитва и чрез съдействието на Духа на Иисус Христос.


Филипяни 4:6
Не се тревожете за нищо, но при всички случаи изричайте с благодарност пред Бога своите прошения чрез молитва и моление.


Колосяни 4:2
Постоянствайте в молитвата с бодър дух и благодарност,


1 Тимотей 4:5
понеже се освещава чрез Божието слово и с молитва.


2 Тимотей 1:3
Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью,


Яков 5:15
И молитвата с вяра ще изцели болния и Господ ще го вдигне. И ако е сторил грехове, ще му се простят.


Яков 5:16
Изповядвайте си един на друг греховете и се молете един за друг, за да се изцелите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника.


Яков 5:17
Илия беше човек също като нас. Той отправи молитва да няма дъжд и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013