Instagram
English
A A A A A


Търсене

Лука 9:11
Но народът, като узна, тръгна след Него. Тогава Той ги прие и разговаряше с тях за Божието царство и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.


Деяния 3:16
И заради вярата в Него Той укрепи нозете на този, когото гледате и познавате; а вярата в Него му даде това изцеление пред всички вас.


Деяния 4:22
А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, беше на повече от четиридесет години.


Откровение 22:2
и течеше посред главната му улица. От двете страни на реката беше дървото на живота, което ражда дванадесет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на това дърво са за изцеление на народите.


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013