Instagram
English
A A A A A
Търсене
1 Коринтяни 7:25
За девствените нямам заповед от Господа, а ви давам мнението си като човек, който поради милостта на Господа е достоен за доверие.


2 Коринтяни 4:13
И понеже имаме доверие на вярата, както е писано: „Повярвах и затова говорих“, така и ние вярваме и затова говорим,


2 Коринтяни 7:4
Голямо доверие имам във вас и много се хваля с вас. Изпълнен съм с утеха, изпитвам преизобилна радост при всичките ни страдания.


2 Коринтяни 8:22
Заедно с тях изпратихме и нашия брат, когото многократно в много дела сме изпитали, че е усърден, а сега е още по-усърден заради доверието към вас.


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013