Instagram
English
A A A A A


Търсене

Лука 9:11
А множествата, като разбраха това, отидоха след Него; и Той ги посрещна с готовност и им говореше за Божието царство, и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.


Деяния 4:22
Защото човекът, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от четиридесет години.


Откровение 22:2
И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.


Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015