A A A A A


Търсене

Римляни 1:1
Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол, отделѐн да проповядва благовестието от Бога


Римляни 1:3
за Неговия Син, нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,


Римляни 1:6
между които сте и вие, призовани от Исус Христос;


Римляни 1:7
до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.


Римляни 1:8
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.


Римляни 2:16
в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие.


Римляни 3:22
а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика.


Римляни 5:1
И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос,


Римляни 5:11
И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.


Римляни 5:15
Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината.


Римляни 5:17
И ако поради прегрешението на един смъртта се възцари чрез него, единия, то много повече онези, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Единия Исус Христос.


Римляни 5:21
така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.


Римляни 6:3
Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се в смъртта Му?


Римляни 7:25
Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта — на греховния закон.


Римляни 13:14
Но се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.


Римляни 15:6
Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.


Римляни 15:16
да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух.


Римляни 15:30
Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене,


Римляни 16:18
Защото такива човеци не служат на нашия Господ Исус Христос, а на корема си, и с привидно правдиви и ласкателни думи прилъгват сърцата на простодушните.


Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.


Римляни 16:24
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.


Римляни 16:25
А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена,


Римляни 16:27
на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос навеки.Амин.


Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015