A A A A A


Търсене

Матей 2:10
А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.


Матей 13:20
А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема,


Матей 13:44
Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.


Матей 25:21
Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.


Матей 25:23
Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.


Матей 28:8
И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.


Марко 4:16
Също и посеяното на каменисти места означава ония, които, след като чуят словото, веднага с радост го приемат,


Лука 1:14
и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му;


Лука 1:44
Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми.


Лука 2:10
И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;


Лука 8:13
а това, що падна на камък, са ония, които, кога чуят словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват;


Лука 10:17
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам.


Лука 15:5
А като я намери, вдига я на раменете си радостен;


Лука 15:7
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.


Лука 15:10
Такава радост, казвам ви, бива пред Ангелите Божии и за един каещ се грешник.


Лука 19:6
И той бързо слезе и Го прие с радост.


Лука 24:41
А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: имате ли тук нещо за ядене?


Лука 24:52
Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост.


Йоан 3:29
Който има невеста, младоженец е; а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, се изпълни.


Йоан 15:11
Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.


Йоан 16:20
Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.


Йоан 16:21
Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света.


Йоан 16:22
Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме;


Йоан 16:24
Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.


Йоан 17:13
А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си Моята радост пълна.


Деяния 2:28
Ти ми си дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си“.


Деяния 5:41
А те излязоха из синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса.


Деяния 8:8
И голяма радост биде в оня град.


Деяния 8:39
Когато пък излязоха из водата, Дух Светии слезе върху скопеца, а Филипа грабна Ангел Господен; и скопецът го вече не видя, и радостен продължи пътя си.


Деяния 12:14
И, като позна гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата.


Деяния 13:52
А учениците се изпълняха с радост и с Дух Светий.


Деяния 15:3
Те прочее, изпроводени от църквата, минаваха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и произвеждаха голяма радост у всички братя,


Деяния 20:24
Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Иисуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат.


Деяния 21:17
Когато стигнахме в Иерусалим, братята ни приеха с радост.


Римляни 12:12
бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата постоянни;


Римляни 14:17
Защото царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа.


Римляни 15:13
А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда.


Римляни 15:32
та с радост да дойда при вас с Божията воля и да се успокоя заедно с вас.


2 Коринтяни 1:24
не че имаме власт над вярата ви, но спомагаме за радостта ви, понеже във вярата вие сте твърди.


2 Коринтяни 2:3
Това същото ви и писах, та, като дойда, да ме не огорчат ония, които трябваше да ме радват; защото съм уверен във всички вас, че моята радост е радост и за всинца ви.


2 Коринтяни 6:10
огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.


2 Коринтяни 7:4
Голямо доверие имам към вас, много се хваля с вас; изпълнен съм с утеха, преизобилвам с радост при всичката наша скръб.


2 Коринтяни 7:13
Затова се утешихме с вашата утеха; а още повече се зарадвахме с радостта на Тита, задето вие всички сте успокоили духа му,


2 Коринтяни 8:2
че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие;


2 Коринтяни 12:9
Но Той ми рече: стига ти Моята благодат; защото силата Ми се в немощ напълно проявява. Затова с много по-голяма радост ще се хваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова.


Галатяни 5:22
А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,


Филипяни 1:4
(като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви,)


Филипяни 1:25
И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата,


Филипяни 2:2
направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени;


Филипяни 2:29
Приемете го, прочее, в Господа с всяка радост, и такива имайте на почет,


Филипяни 4:1
И тъй, възлюбени и многожеланй мои братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.


Колосяни 1:11
като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост,


1 Солунци 1:6
И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,


1 Солунци 2:19
Защото кой е наша надежда, или радост, или венец за похвала? Това не сте ли и вие пред Господа нашего Иисуса Христа при Неговото пришествие?


1 Солунци 2:20
Да, вие сте нашата слава и радост.


1 Солунци 3:9
Каква благодарност, наистина, можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог,


2 Тимотей 1:4
като, при спомена за твоите сълзи, копнея да те видя, за да се изпълня с радост,


Евреи 1:9
Ти обикна правдата и намрази беззаконието; затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници“.


ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ೧೦:೩೪
защото и към моите вериги бяхте състрадателни и разграбването на вашия имот с радост посрещнахте, знаейки, че имате за себе си на небесата по-добър и траен имот.


ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ೧೨:೨
имайки пред очи началника и завършителя на вярата — Иисуса, Който, заради предстоящата Нему радост, претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.


ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ೧೨:೧೧
Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб; но отпосле на обучените чрез него то принася мирен плод на праведност.


ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ೧೩:೧೭
Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят, бдят за вашите души, — та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже туй не е полезно за вас.


1 Петрово 1:8
Когото обичате, без да сте Го видели, и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,


1 Йоаново 1:4
И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна.


2 Йоаново 1:12
Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна.


3 Йоаново 1:4
За мене няма по-голяма радост от тая — да чувам, че моите чеда ходят в истината.


Юда 1:24
А на Оногова, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни в радост, —


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016