A A A A A


Търсене

Йоан 12:20
Между дошлите на поклонение по празника имаше някои елини;


Деяния 8:27
Той стана и отиде; и ето, един етиопянин, скопец, велможа на Кандакия, етиопска царица, пазител на всичките ѝ съкровища, който бе дошъл в Иерусалим на поклонение,


Деяния 24:11
Ти можеш да узнаеш, че няма повече от дванайсет дена, откак бях възлязъл в Иерусалим на поклонение.


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016