A A A A A

Chercher
Romains 1:6
[6-7] Hauetakoak zarete zuek ere, Erroman bizi zaretenok. Jainkoak maite izan zaituzte eta Jesu Kristoren elkarteko eta bere herri santu izateko deitu. Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Romani 16:20
Bakea ematen digun Jainkoak luzaro gabe zapalduko du Satanas zuen oinpean. Jesu Kristo gure Jaunaren grazia izan bedi zuekin.


1 Corinthiens 1:3
grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.


1 Corinthiens 1:4
Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù;


1 Corinthiens 3:10
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra;


1 Corinthiens 7:25
Quanto alle vergini non ho comandamento dal Signore; ma do il mio parere, come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele.


1 Corinthiens 14:16
Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore come potrà dire: «Amen!» alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici?


1 Corinthiens 14:17
Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento; ma l' altro non è edificato.


1 Corinthiens 15:10
Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono; e la grazia sua verso di me non è stata vana; anzi, ho faticato più di tutti loro; non io però, ma la grazia di Dio che è con me.


1 Corinthiens 15:57
ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.


1 Corinthiens 16:23
La grazia del Signore Gesù sia con voi.


2 Corinthiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


2 Corinthiens 13:13
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, Jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin guztiokin.


Galates 1:3
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Galates 6:18
Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin. Amen.


Éphésiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Éphésiens 6:24
Grazia Jesu Kristo gure Jauna maitasun iraunkorrez maite duten guztiekin.


Philippiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Philippiens 4:23
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin.


Colossiens 1:2
Jainko gure Aitak eman biezazkizue grazia eta bakea.


Colossiens 4:18
Neure eskuz idazten dizuet azken agurra: Paulok. Oroit zaitezte kartzelan nagoela. Grazia zuekin.


1 Thessaloniciens 1:1
Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko Aitarekin eta Jesu Kristo Jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako eliz elkarteari idazten diogu. Grazia eta bakea zuei.


1 Thessaloniciens 5:28
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin.


2 Thessaloniciens 1:2
Jainko Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


2 Thessaloniciens 3:18
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuek guztiokin.


1 Timothée 1:2
zuri idazten dizut, Timoteo, sinesmenean neure egiazko seme zaitudan horri. Jainko Aitak eta Jesu Kristo gure Jaunak eman biezazkizute grazia, errukia eta bakea.


1 Timothée 6:21
sasizientziaren zenbait jarraitzaile aldendu egin baita fede-bidetik. Jainkoaren grazia zuekin.


2 Timothée 1:2
zuri idazten dizut, ene seme maite Timoteo. Jainko Aitak eta Kristo Jesus gure Jaunak eman biezazkizute grazia, errukia eta bakea.


2 Timothée 4:22
Jauna zurekin. Jainkoaren grazia zuekin.


Tite 1:4
Zuri idazten dizut, Tito, fede berean egiazko seme zaitudan horri. Jainko Aitak eta Jesu Kristo gure Salbatzaileak eman biezazkizute grazia eta bakea.


Tite 3:15
Nirekin dauden guztiek agurtzen zaituzte. Agurtu sinesmenean adiskide ditugun guztiak. Grazia zuekin guztiokin.


Philémon 1:3
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Philémon 1:25
Jesu Kristo Jaunaren grazia zuekin.


Hébreux 13:25
Jainkoaren grazia zuekin guztiokin.


1 Pierre 1:2
Aita Jainkoak aurrez erabakita zuenaren arabera aukeratu zaituzte eta Espirituaren bidez sagaratu, Jesu Kristoren esanera bizitzeko eta beronen odolaz garbituak izateko. Grazia eta bakea oparo zuei!


2 Pierre 1:2
Grazia eta bakea oparo izan ditzazuela, Jainkoaren eta Jesus gure Jaunaren ezagutzari esker.


2 Jean 1:3
Grazia, errukia eta bakea zuekin, Jainko Aitaren eta beronen Seme Jesu Kristoren partetik, egiaz eta maitasunez.


Apocalypse 1:4
Nik, Joanek, Asia probintziako zazpi eliz elkarteei: grazia eta bakea zuei Jainkoaren —den, zen eta etortzekoa denaren— partetik eta beraren tronuaren aurrean dauden zazpi espirituen partetik;


Apocalypse 22:21
Jesus Jaunaren grazia guztiokin.


Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso