A A A A A

Chercher
Romains 1:6
[6-7] Hauetakoak zarete zuek ere, Erroman bizi zaretenok. Jainkoak maite izan zaituzte eta Jesu Kristoren elkarteko eta bere herri santu izateko deitu. Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Romains 16:20
Bakea ematen digun Jainkoak luzaro gabe zapalduko du Satanas zuen oinpean. Jesu Kristo gure Jaunaren grazia izan bedi zuekin.


1 Corinthiens 1:3
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


1 Corinthiens 16:23
Jesus Jaunaren grazia izan bedi zuekin.


2 Corinthiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


2 Corinthiens 13:13
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, Jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin guztiokin.


Galates 1:3
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Galates 6:18
Senideok, Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin. Amen.


Éphésiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Éphésiens 6:24
Grazia Jesu Kristo gure Jauna maitasun iraunkorrez maite duten guztiekin.


Philippiens 1:2
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Philippiens 4:23
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin.


Colossiens 1:2
Jainko gure Aitak eman biezazkizue grazia eta bakea.


Colossiens 4:18
Neure eskuz idazten dizuet azken agurra: Paulok. Oroit zaitezte kartzelan nagoela. Grazia zuekin.


1 Thessaloniciens 1:1
Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko Aitarekin eta Jesu Kristo Jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako eliz elkarteari idazten diogu. Grazia eta bakea zuei.


1 Thessaloniciens 5:28
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuekin.


2 Thessaloniciens 1:2
Jainko Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


2 Thessaloniciens 3:18
Jesu Kristo gure Jaunaren grazia zuek guztiokin.


1 Timothée 1:2
zuri idazten dizut, Timoteo, sinesmenean neure egiazko seme zaitudan horri. Jainko Aitak eta Jesu Kristo gure Jaunak eman biezazkizute grazia, errukia eta bakea.


1 Timothée 6:21
sasizientziaren zenbait jarraitzaile aldendu egin baita fede-bidetik. Jainkoaren grazia zuekin.


2 Timothée 1:2
zuri idazten dizut, ene seme maite Timoteo. Jainko Aitak eta Kristo Jesus gure Jaunak eman biezazkizute grazia, errukia eta bakea.


2 Timothée 4:22
Jauna zurekin. Jainkoaren grazia zuekin.


Tite 1:4
Zuri idazten dizut, Tito, fede berean egiazko seme zaitudan horri. Jainko Aitak eta Jesu Kristo gure Salbatzaileak eman biezazkizute grazia eta bakea.


Tite 3:15
Nirekin dauden guztiek agurtzen zaituzte. Agurtu sinesmenean adiskide ditugun guztiak. Grazia zuekin guztiokin.


Philémon 1:3
Jainko gure Aitak eta Jesu Kristo Jaunak eman biezazkizuete grazia eta bakea.


Philémon 1:25
Jesu Kristo Jaunaren grazia zuekin.


Hébreux 13:25
Jainkoaren grazia zuekin guztiokin.


1 Pierre 1:2
Aita Jainkoak aurrez erabakita zuenaren arabera aukeratu zaituzte eta Espirituaren bidez sagaratu, Jesu Kristoren esanera bizitzeko eta beronen odolaz garbituak izateko. Grazia eta bakea oparo zuei!


2 Pierre 1:2
Grazia eta bakea oparo izan ditzazuela, Jainkoaren eta Jesus gure Jaunaren ezagutzari esker.


2 Jean 1:3
Grazia, errukia eta bakea zuekin, Jainko Aitaren eta beronen Seme Jesu Kristoren partetik, egiaz eta maitasunez.


Apocalypse 1:4
Nik, Joanek, Asia probintziako zazpi eliz elkarteei: grazia eta bakea zuei Jainkoaren —den, zen eta etortzekoa denaren— partetik eta beraren tronuaren aurrean dauden zazpi espirituen partetik;


Apocalypse 22:21
Jesus Jaunaren grazia guztiokin.


Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso