A A A A A

Chercher
Luc 1:77
haren herriari salbamena, bekatuen barkamena iragarriz.


Jean 20:23
Zuek bekatuak barkatzen dizkiezuenei barkatu egingo dizkie Jainkoak ere; zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die».


Actes 5:31
Jainkoak bere eskuinaldera altxatu du, buru eta salbatzaile eginez, Israeli bihozberritzea eta bekatuen barkamena emateko.


Acts 10:43
Profeta guztiek testigantza hau egiten dute hartaz: harengan sinets dezaten guztiek bekatuen barkamena hartuko dutela beraren bitartez».


Acts 13:38
«Jakizue, beraz, senideok, Jesusi esker hots egiten zaizuela bekatuen barkamena; Moisesen legeaz lorrezina izan duzuen Jainkoarekiko adiskidetasuna


Acts 26:18
begiak ireki diezazkiezun eta ilunpetatik argitara eta Satanasen menpetik Jainkoarengana bihur daitezen; horrela, niregan sinetsiz, bekatuen barkamena izan eta sagaratuei dagokien ondarea eskura dezaten”.


Éphésiens 1:7
Semeak bere heriotzaz askapena eta bekatuen barkamena lortu dizkigu, Jainkoaren eskuzabaltasun agorrezinaren erakusgarri;


Colossiens 1:14
honengan dugu askapena, bekatuen barkamena.


Jacques 5:20
jakizue, bekatari bat okerreko bidetik zuzentzen duenak bere burua heriotzatik salbatzen duela, eta bekatu askoren barkamena lortzen.


1 Pierre 4:8
Batez ere, gorde ezazue bizi-bizi elkarrenganako maitasuna, maitasunak bekatu askoren barkamena lortzen baitu.


Basque Bible 2008
Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso