Instagram
English
A A A A A
Yoruba Bible (BMY) 2014
Matiu 1
1
Ìran Jésù Kírísítì, ẹni tí í ṣe ọmọ Dáfídì, ọmọ Ábúráhámù:
2
Ábúráhámù ni baba Ísáákì; Ísáákì ni baba Jákọ́bù; Jákọ́bù ni baba Júdà àti àwọn arákùnrin rẹ̀,
3
Júdà ni baba Pérésì àti Ṣérà, Támárì sì ni ìyá rẹ̀, Pérésì ni baba Ésírónù: Ésírónù ni baba Rámù;
4
Rámù ni baba Ámínádábù; Ámínádábù ni baba Náhísónì; Náhísónì ni baba Sálímónì;
5
Sálímónì ni baba Bóásì, Ráhábù sí ni ìyá rẹ̀; Bóásì ni baba Óbédì, Rúùtù sí ni ìyá rẹ̀; Óbédì sì ni baba Jésè;
6
Jésè ni baba Dáfídì ọba. Dáfídì ni baba Sólómónì, ẹni tí ìyá rẹ̀ jẹ́ aya Húráyà tẹ́lẹ̀ rí.
7
Sólómónì ni baba Réhóbóámù, Réhóbóámù ni baba Ábíjà, Ábíjà ni baba Ásà,
8
Áṣà ni baba Jéhósáfátì; Jéhósafátì ni baba Jéhórámù; Jéhórámù ni baba Húsáyà;
9
Húsáyà ni baba Jótámù; Jótámù ni baba Áhásì; Áhásì ni baba Heṣekáyà;
10
Heṣekáyà ni baba Mánásè; Mánásè ni baba Ámónì; Ámónì ni baba Jósáyà;
11
Jósáyà sì ni baba Jékónáyà àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ní àkókò ìkólọ sí Bábílónì.
12
Lẹ́yìn ìkólọ sí Bábílónì: Jékónáyà ni baba Selítílì; Selítílì ni baba Sérúbábélì;
13
Sèrérúbábélì ni baba Ábíúdì; Ábíúdì ni baba Élíákímù; Élíákímù ni baba Ásórì;
14
Ásórì ni baba Sádókù; Sádókù ni baba Ákímù; Ákímù ni baba Élíúdì;
15
Élíúdì ni baba Élíásárì; Élíásárì ni baba Mátítánì; Mátítánì ni baba Jákọ́bù;
16
Jákọ́bù ni baba Jósẹ́fù, ẹni tí ń ṣe ọkọ Màríà, ìyá Jésù, ẹni tí í ṣe Kírísítì.
17
Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọ́n jẹ́ ìran mẹ́rìnlá láti orí Ábúráhámù dé orí Dáfídì, ìran mẹ́rìnlà á láti orí Dáfídì títí dé ìkólọ sí Bábílónì, àti ìran mẹ́rìnlà láti ìkólọ títí dé orí Kírísítì.
18
Bí a ṣe bí Jésù nì yìí: Ní àkókò ti àdéhùn ìgbéyàwó ti parí láàrin Màríà ìyá rẹ̀ àti Jósẹ́fù, ṣùgbọ́n kí wọn tó pàdé, a rí i ó lóyún láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́.
19
Nítorí Jósẹ́fù ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòótọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójú tì í ní gbangba, ó ní èrò láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀.
20
Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ro èrò yìí tán, ańgẹ́lì Olúwa yọ sí i ní oju àlá, ó wí pé, “Jósẹ́fù, ọmọ Dáfídì, má fòyà láti fi Màríà ṣe aya rẹ, nítorí oyún tí ó wà nínú rẹ̀ láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ ni.
21
Òun yóò sì bí ọmọkùnrin, ìwọ yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jésù, nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn.”
22
Gbogbo nǹkan wọ̀nyí sì ṣẹ láti mú ọ̀rọ̀ Olúwa ṣẹ èyí tí a sọ láti ẹnu wòlíì rẹ̀ wá pé:
23
“Wúndíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, a ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní ‘Èmánúẹ́lì,’ ” èyí tí ó túmọ̀ sí, “Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.”
24
Nígbà tí Jósẹ́fù jí lójú oorun rẹ̀, òun ṣe gẹ́gẹ́ bí ańgẹ́lì Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó mú Màríà wá sílé rẹ̀ ní aya.
25
Ṣùgbọ́n òun kò mọ̀ ọ́n títítí ó fi bí ọmọkùnrin, òun sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jésù.
Matiu 1:1
Matiu 1:2
Matiu 1:3
Matiu 1:4
Matiu 1:5
Matiu 1:6
Matiu 1:7
Matiu 1:8
Matiu 1:9
Matiu 1:10
Matiu 1:11
Matiu 1:12
Matiu 1:13
Matiu 1:14
Matiu 1:15
Matiu 1:16
Matiu 1:17
Matiu 1:18
Matiu 1:19
Matiu 1:20
Matiu 1:21
Matiu 1:22
Matiu 1:23
Matiu 1:24
Matiu 1:25
Matiu 1 / Mat 1
Matiu 2 / Mat 2
Matiu 3 / Mat 3
Matiu 4 / Mat 4
Matiu 5 / Mat 5
Matiu 6 / Mat 6
Matiu 7 / Mat 7
Matiu 8 / Mat 8
Matiu 9 / Mat 9
Matiu 10 / Mat 10
Matiu 11 / Mat 11
Matiu 12 / Mat 12
Matiu 13 / Mat 13
Matiu 14 / Mat 14
Matiu 15 / Mat 15
Matiu 16 / Mat 16
Matiu 17 / Mat 17
Matiu 18 / Mat 18
Matiu 19 / Mat 19
Matiu 20 / Mat 20
Matiu 21 / Mat 21
Matiu 22 / Mat 22
Matiu 23 / Mat 23
Matiu 24 / Mat 24
Matiu 25 / Mat 25
Matiu 26 / Mat 26
Matiu 27 / Mat 27
Matiu 28 / Mat 28