A A A A A
×

Beibl Cymraeg 2004

Eseia 53

1
Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr ARGLWYDD?
2
Fe dyfodd o'i flaen fel blaguryn, ac fel gwreiddyn mewn tir sych; nid oedd na phryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth inni ei weld.
3
'Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn u373?r clwyfedig, cyfarwydd dolur; yr oeddem fel pe'n cuddio'n hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu.
4
Eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd a ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw, a'i ddarostwng.
5
Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni; 'roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachd.
6
'Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun; a rhoes yr ARGLWYDD arno ef ein beiau ni i gyd.
7
Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorai ei enau; arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llaw'r cneifiwr, felly nid agorai yntau ei enau.
8
Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu pwy oedd yn malio am ei dynged? Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobl.
9
Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr, er na wnaethai niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau.
10
Yr ARGLWYDD a fynnai ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wl ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllys yr ARGLWYDD yn ei law ef.
11
Wedi helbulon ei fywyd fe wl oleuni, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth; bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn eu camweddau.
12
Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr.
Eseia 53:1
Eseia 53:2
Eseia 53:3
Eseia 53:4
Eseia 53:5
Eseia 53:6
Eseia 53:7
Eseia 53:8
Eseia 53:9
Eseia 53:10
Eseia 53:11
Eseia 53:12
Eseia 1 / Ese 1
Eseia 2 / Ese 2
Eseia 3 / Ese 3
Eseia 4 / Ese 4
Eseia 5 / Ese 5
Eseia 6 / Ese 6
Eseia 7 / Ese 7
Eseia 8 / Ese 8
Eseia 9 / Ese 9
Eseia 10 / Ese 10
Eseia 11 / Ese 11
Eseia 12 / Ese 12
Eseia 13 / Ese 13
Eseia 14 / Ese 14
Eseia 15 / Ese 15
Eseia 16 / Ese 16
Eseia 17 / Ese 17
Eseia 18 / Ese 18
Eseia 19 / Ese 19
Eseia 20 / Ese 20
Eseia 21 / Ese 21
Eseia 22 / Ese 22
Eseia 23 / Ese 23
Eseia 24 / Ese 24
Eseia 25 / Ese 25
Eseia 26 / Ese 26
Eseia 27 / Ese 27
Eseia 28 / Ese 28
Eseia 29 / Ese 29
Eseia 30 / Ese 30
Eseia 31 / Ese 31
Eseia 32 / Ese 32
Eseia 33 / Ese 33
Eseia 34 / Ese 34
Eseia 35 / Ese 35
Eseia 36 / Ese 36
Eseia 37 / Ese 37
Eseia 38 / Ese 38
Eseia 39 / Ese 39
Eseia 40 / Ese 40
Eseia 41 / Ese 41
Eseia 42 / Ese 42
Eseia 43 / Ese 43
Eseia 44 / Ese 44
Eseia 45 / Ese 45
Eseia 46 / Ese 46
Eseia 47 / Ese 47
Eseia 48 / Ese 48
Eseia 49 / Ese 49
Eseia 50 / Ese 50
Eseia 51 / Ese 51
Eseia 52 / Ese 52
Eseia 53 / Ese 53
Eseia 54 / Ese 54
Eseia 55 / Ese 55
Eseia 56 / Ese 56
Eseia 57 / Ese 57
Eseia 58 / Ese 58
Eseia 59 / Ese 59
Eseia 60 / Ese 60
Eseia 61 / Ese 61
Eseia 62 / Ese 62
Eseia 63 / Ese 63
Eseia 64 / Ese 64
Eseia 65 / Ese 65
Eseia 66 / Ese 66