A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Xuất Hành 151
Rồi Mô-se và toàn dân Ít-ra-en hát bài ca sau đây cho CHÚA: “Tôi sẽ hát cho CHÚA, vì Ngài đáng tôn kính. Ngài đã xô ngựa và người lái quân xa xuống biển.
2
CHÚA ban cho tôi sức lực và khiến tôi ca hát; Ngài đã cứu tôi. Ngài là Thượng Đế tôi, Nên tôi sẽ ca tụng Ngài. Ngài là Thượng Đế của tổ tiên tôi, Tôi sẽ tôn kính Ngài.
3
CHÚA là chiến sĩ; Danh Ngài là CHÚA.
4
Ngài đã xô quân xa và binh sĩ của Ai-cập xuống biển sâu. Những sĩ quan tài giỏi nhất của vua đều bị chết đuối ở Hồng hải.
5
Nước sâu vùi lấp chúng, chúng chìm xuống đáy biển như viên đá.
6
Lạy CHÚA, tay phải Ngài mạnh mẽ lạ lùng. Lạy CHÚA, tay phải Ngài đánh tan kẻ thù ra từng mảnh.
7
Trong trận đại thắng, Ngài tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài. Cơn giận Ngài tiêu diệt chúng, Như lửa hừng thiêu đốt rơm rạ.
8
Chỉ cần một luồng hơi thở của Ngài, Nước dồn lại thành đống. Nước chảy cuồn cuộn, dựng đứng lên như tấm vách; Nước sâu trở thành cứng như đá giữa biển.
9
Kẻ thù chúng con khoe khoang bảo rằng, ‘Ta sẽ rượt theo và bắt kịp chúng. Ta sẽ cướp các tài sản chúng; Ta sẽ tha hồ chiếm đoạt. Ta sẽ rút gươm ra, Tay ta sẽ tiêu diệt chúng.’
10
Nhưng Ngài thổi bay chúng bằng hơi thở mình, Lấy biển vùi lấp chúng. Chúng chìm xuống như chì rơi trong biển sâu.
11
Lạy CHÚA, có thần nào giống Ngài không? Thật không có thần nào như Ngài. Ngài thật thánh khiết lạ lùng, Ngài đáng ca tụng và đáng kính sợ, Ngài làm nhiều phép lạ.
12
Ngài giơ tay phải ra, thì đất nuốt các kẻ thù chúng con.
13
Ngài giữ lời hứa yêu thương, Dắt dân tộc Ngài đã giải cứu. Dùng sức mạnh dìu họ đến đất thánh Ngài.
14
Các quốc gia khác nghe chuyện nầy liền hoảng sợ; Cơn kinh hoàng chụp lấy người Phi-li-tin.
15
Các tộc trưởng của Ê-đôm sẽ kinh hoảng; Những kẻ thế lực của Mô-áp sẽ run sợ; Dân Ca-na-an sẽ mất hết can đảm.
16
Sự kinh hãi và cuống cuồng sẽ rơi trên chúng. Khi thấy quyền năng Ngài, Chúng sẽ đứng yên như tảng đá. Lạy CHÚA, chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân Ngài đã đi qua hết. Chúng sẽ đứng yên cho đến khi dân, mà Ngài đã chọn riêng cho mình, đi qua.
17
Ngài sẽ dẫn dân Ngài và đặt họ trên núi của Ngài, Lạy CHÚA, đó là nơi Ngài chuẩn bị để cư ngụ, Lạy CHÚA, đó là đền thờ tay Ngài xây nên.
18
CHÚA là vua cho đến đời đời!”
19
Tất cả ngựa, tài xế quân xa, và quân xa của vua Ai-cập đều chạy vào biển, rồi CHÚA lấp chúng lại bằng nước biển. Nhưng dân Ít-ra-en đi qua biển như trên đất khô.
20
Bấy giờ Mi-ri-am, chị của A-rôn, một nữ tiên tri, cầm trống cơm trong tay. Các người đàn bà đi theo sau nàng, cầm trống cơm và nhảy múa.
21
Mi-ri-am lặp lại các lời ca sau đây: “Hãy hát cho CHÚA, vì Ngài đáng được tôn kính; Ngài đã xô ngựa và lính lái quân xa vào biển sâu.”
22
Từ Hồng hải Mô-se dẫn dân chúng đi vào sa mạc Su-rơ. Họ đi ròng rã ba ngày trong sa mạc nhưng không tìm được nước.
23
Sau cùng họ đến Ma-ra, nơi có nước nhưng uống không được vì nước quá đắng. Vì thế mà nơi đó gọi là Ma-ra.
24
Dân chúng oán trách Mô-se. Họ hỏi, “Chúng ta lấy gì mà uống đây?”
25
Nên Mô-se kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền chỉ cho ông một khúc cây. Khi Mô-se ném khúc cây xuống nước, nước liền hóa ngọt, có thể uống được. Nơi đó CHÚA ban cho dân chúng một qui tắc và luật lệ để họ sống theo, cũng là nơi Ngài thử lòng trung thành của họ đối với Ngài.
26
Ngài bảo, “Ngươi phải vâng lời CHÚA là Thượng Đế ngươi và làm theo điều Ngài dặn bảo. Nếu ngươi vâng theo huấn lệnh và giữ các qui luật Ngài thì ta sẽ không gây cho ngươi những bệnh tật mà ta đã gây ra cho người Ai-cập. Ta là CHÚA, Đấng chữa lành ngươi.”
27
Rồi dân chúng đi đến Ê-lim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là. Dân chúng dựng trại tại đó gần mé nước.