A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 91
Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng ca ngợi Ngài. Tôi sẽ thuật lại các phép lạ Ngài đã làm.
2
Tôi sẽ vui mừng vì Ngài; lạy Thượng Đế Chí Cao, tôi sẽ ca ngợi danh Ngài.
3
Các kẻ thù tôi lùi lại; vì cớ Ngài chúng bị vây khốn và tiêu diệt.
4
Ngài đã nghe lời than vãn của tôi; Ngài ngự trên ngôi và phân xử công bằng cho tôi.
5
CHÚA quở trách các quốc gia và tiêu diệt kẻ ác; Ngài vĩnh viễn xóa sạch tên chúng nó.
6
Kẻ thù tôi bị tiêu diệt đời đời. Ngài hủy phá thành của chúng nó; không ai còn nhớ đến chúng nữa.
7
Nhưng CHÚA ngự trị đến muôn đời. Ngài ngự trên ngôi và phân xử,
8
dùng lẽ công bằng phân xử thế gian; Ngài sẽ phân xử chính trực cho mọi dân.
9
CHÚA bênh vực kẻ khốn khổ; Ngài bênh vực họ khi họ lâm cảnh khốn cùng.
10
Những ai biết uy danh CHÚA sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài vì Ngài không xua đuổi kẻ tìm kiếm Ngài.
11
Hãy ca ngợi CHÚA là vua ngự trên núi Xi-ôn. Hãy thuật cho các dân biết những việc lớn lao Ngài làm.
12
Ngài ghi nhớ kẻ giết người; Ngài không quên tiếng kêu của kẻ khốn cùng.
13
Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Hãy xem kẻ thù hại tôi biết bao nhiêu. Đừng để tôi đi qua cổng chết.
14
Rồi tại cửa thành Giê-ru-sa-lem, tôi sẽ ca ngợi Ngài; tôi sẽ vui mừng vì Ngài đã cứu tôi.
15
Các dân rơi vào hố chúng đã đào. Chân chúng vướng phải lưới chúng đã giăng.
16
CHÚA đã tỏ mình qua những phán quyết công bình của Ngài; kẻ ác bị sập bẫy do điều chúng làm. Hi-gai-on Xê-la
17
Kẻ ác đi xuống mồ và những ai quên CHÚA cũng vậy.
18
Nhưng những kẻ khốn cùng sẽ không bị quên lãng. Hi vọng của kẻ nghèo không bao giờ tiêu mất.
19
Lạy CHÚA, xin đứng dậy phân xử các nước. Đừng để các dân tưởng mình mạnh mẽ.
20
Lạy CHÚA, xin hãy dạy họ kính sợ Ngài. Các dân nên biết rằng mình chẳng qua chỉ là người phàm. Xê-la