Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 8

1

Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất! Danh đó khiến trời cao ca ngợi Ngài.

2

Vì cớ kẻ thù nên Ngài dạy cho trẻ thơ và hài nhi ca ngợi Ngài để chúng bị câm miệng và để diệt những kẻ định báo thù.

3

Tôi nhìn bầu trời do tay Ngài tạo nên. Tôi ngắm mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên.

4

Thì con người là gì mà Ngài bận tâm? Tại sao CHÚA chăm sóc loài người?

5

CHÚA tạo nên con người dưới thiên sứ một chút rồi ban cho người vinh hiển và danh dự.

6

Ngài đặt con người quản trị mọi loài Ngài đã tạo dựng. Ngài đặt mọi vật dưới quyền kiểm soát của con người:

7

tất cả chiên cừu, gia súc, muông thú,

8

chim trời, cá biển và mọi sinh vật trong biển.

9

Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất!

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center