A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 61
CHÚA ôi, xin đừng sửa trị tôi trong khi Ngài nổi giận; xin đừng trừng phạt tôi khi Ngài đang thịnh nộ.
2
Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, vì tôi đuối sức. CHÚA ôi, xin chữa lành tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.
3
Tôi rất lo sợ, CHÚA ôi, chừng nào thì Ngài sẽ chữa lành cho tôi?
4
Lạy CHÚA xin trở lại giải cứu tôi; hãy cứu tôi vì lòng nhân từ của CHÚA.
5
Kẻ chết không nhớ đến CHÚA đâu; người nằm trong mồ làm sao ca ngợi CHÚA được?
6
Tôi mệt mỏi vì than vãn cùng Ngài. Mỗi đêm tôi khóc ướt giường tôi; dầm nó trong nước mắt.
7
Mắt tôi mờ vì kêu khóc; lòa vì than khóc kẻ thù tôi.
8
Hỡi những kẻ làm ác hãy đi khỏi ta vì CHÚA đã nghe tiếng kêu than ta.
9
CHÚA đã nghe tiếng kêu cứu của ta; CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện ta.
10
Các kẻ thù tôi sẽ xấu hổ và lo sợ. Chúng nó sẽ bất thần bỏ đi vì nhục nhã.