Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 6

1

CHÚA ôi, xin đừng sửa trị tôi trong khi Ngài nổi giận; xin đừng trừng phạt tôi khi Ngài đang thịnh nộ.

2

Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, vì tôi đuối sức. CHÚA ôi, xin chữa lành tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.

3

Tôi rất lo sợ, CHÚA ôi, chừng nào thì Ngài sẽ chữa lành cho tôi?

4

Lạy CHÚA xin trở lại giải cứu tôi; hãy cứu tôi vì lòng nhân từ của CHÚA.

5

Kẻ chết không nhớ đến CHÚA đâu; người nằm trong mồ làm sao ca ngợi CHÚA được?

6

Tôi mệt mỏi vì than vãn cùng Ngài. Mỗi đêm tôi khóc ướt giường tôi; dầm nó trong nước mắt.

7

Mắt tôi mờ vì kêu khóc; lòa vì than khóc kẻ thù tôi.

8

Hỡi những kẻ làm ác hãy đi khỏi ta vì CHÚA đã nghe tiếng kêu than ta.

9

CHÚA đã nghe tiếng kêu cứu của ta; CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện ta.

10

Các kẻ thù tôi sẽ xấu hổ và lo sợ. Chúng nó sẽ bất thần bỏ đi vì nhục nhã.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center