A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 41
Lạy CHÚA là Đấng làm điều ngay thẳng, xin đáp lời khi tôi khẩn cầu Ngài. Khi tôi lâm nguy, xin giải cứu tôi. Xin thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện của tôi.
2
Nầy các ngươi, các ngươi sẽ biến vinh dự ta ra điều hổ nhục trong bao lâu nữa? Các ngươi sẽ yêu mến và chạy theo điều giả dối vô ích cho đến bao giờ? Xê-la
3
Các ngươi biết CHÚA đã chọn cho mình những kẻ trung thành. CHÚA sẽ nghe khi tôi khẩn cầu cùng Ngài.
4
Lúc ngươi đang nổi giận thì chớ phạm tội. Đang khi nằm trên giường ngủ hãy thầm lặng suy nghĩ những điều đó. Xê-la
5
Hãy dâng của lễ phải lẽ cho Thượng Đế và nhờ cậy Ngài.
6
Nhiều người hỏi, “Ai sẽ cho chúng ta điều tốt đẹp?” Lạy CHÚA, xin ban phúc lành cho chúng tôi.
7
Ngài khiến tôi hết sức vui mừng, vui hơn những kẻ khác vào mùa gặt, lúc họ đang dồi dào ngũ cốc và rượu mới.
8
Tôi nằm ngủ yên giấc, vì CHÚA ơi, chỉ một mình Ngài giữ cho tôi được an toàn.