A A A A A
Kinh Thánh 2011

Thánh Thi 31
CHÚA ôi, kẻ thù tôi quá đông! Vô số người chống lại tôi.
2
Nhiều người nói về tôi rằng, “Thượng Đế sẽ không giải cứu hắn đâu.” Xê-la
3
CHÚA ôi, xin hãy đứng dậy! Ngài là cái thuẫn đỡ cho tôi, Thượng Đế kỳ diệu của tôi giúp tôi thêm can đảm.
4
Tôi sẽ cầu nguyện CHÚA, từ núi thánh Ngài sẽ trả lời tôi. Xê-la
5
Tôi nằm xuống ngủ rồi thức dậy vì CHÚA ban thêm sức cho tôi.
6
Hàng ngàn quân thù vây quanh tôi, nhưng tôi không sợ.
7
Lạy CHÚA, xin đứng dậy! Thượng Đế tôi ơi, xin đến cứu tôi! Ngài tát vào má kẻ thù tôi; Ngài bẻ hết răng kẻ ác.
8
Sự đắc thắng thuộc về Ngài. Lạy CHÚA, xin ban phước cho dân Ngài. Xê-la