A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 291
Nầy các thiên sứ, hãy ca ngợi CHÚA; hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
2
Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài; hãy thờ phụng Ngài vì Ngài là thánh.
3
Tiếng của CHÚA vang trên các biển. Thượng Đế vinh quang trong sấm sét; Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
4
Tiếng CHÚA rất hùng mạnh; tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
5
Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối; làm gãy cây hương nam Li-băng.
6
Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
7
Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
8
Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc; làm rúng động sa mạc Ca-đe.
9
Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi và khiến lá cây trong rừng rụng hết. Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói, “Thượng Đế đáng được vinh hiển!”
10
CHÚA cai quản nước lụt. CHÚA làm vua đến muôn đời.
11
CHÚA ban sức lực cho dân Ngài; và chúc bình an cho họ.