A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 261
Lạy CHÚA, xin hãy bênh vực tôi vì tôi sống đời thanh liêm. Tôi đã tin cậy nơi Ngài, không hề lay động.
2
Lạy CHÚA, xin hãy thử nghiệm tôi; dò xét lòng dạ và tâm trí tôi.
3
Tôi thấy được tình yêu CHÚA nên tôi sống trong chân lý Ngài.
4
Tôi không giao du với người dối trá, cũng không kết bạn với kẻ che giấu tội lỗi mình.
5
Tôi ghét giao du với kẻ ác, không ngồi chung với bọn gian tà.
6
Lạy CHÚA, tôi rửa tay để chứng tỏ mình vô tội, rồi bước đến bàn thờ Ngài.
7
Tôi lớn tiếng ca ngợi và thuật lại những phép lạ Ngài làm.
8
Lạy CHÚA, tôi yêu đền thánh, nơi Ngài ngự, chỗ có vinh hiển Ngài.
9
Xin chớ giết tôi chung với kẻ có tội, hoặc cất mạng sống tôi chung với kẻ giết người.
10
Trong lòng chúng nó đầy dẫy gian ác, chúng nhận hối lộ để làm quấy.
11
Nhưng tôi đã sống một đời thanh liêm, nên xin Ngài hãy giải cứu và thương xót tôi.
12
Tôi đứng một nơi vững vàng. Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài giữa buổi hội lớn.