A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 161
Lạy Thượng Đế, xin hãy bảo vệ tôi vì tôi tin cậy nơi Ngài.
2
Tôi thưa cùng CHÚA, “Ngài là CHÚA tôi. Mọi ơn phước tôi có là do CHÚA ban.”
3
Tôi rất ưa thích những người thánh thiện trên đất.
4
Những kẻ chạy theo hình tượng sẽ khốn khổ. Tôi sẽ không dâng huyết cho các thần tượng ấy, và cũng không nhắc đến tên tuổi chúng nó nữa.
5
Tôi chỉ cần một mình CHÚA thôi. Ngài chăm sóc tôi.
6
Đời sống tôi trên đất rất tốt đẹp; phần số tôi thật tuyệt diệu.
7
Tôi ca ngợi CHÚA vì Ngài chỉ dạy tôi. Còn ban đêm, lương tâm tôi dạy dỗ tôi.
8
Tôi luôn luôn để CHÚA đứng trước mặt. Vì Ngài ở bên tôi, tôi sẽ không bị tổn hại gì.
9
Nên lòng tôi vui mừng, thâm tâm tôi hớn hở. Thân thể tôi được yên ổn,
10
vì Ngài sẽ không bỏ tôi trong huyệt mả, cũng chẳng để người thánh của CHÚA bị mục nát.
11
Lạy CHÚA, xin dạy tôi sống đời thánh thiện. Được ở cùng CHÚA khiến tôi tràn đầy niềm vui; Ở bên tay phải CHÚA tôi vô cùng sung sướng.