A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 121
Lạy CHÚA xin giải cứu tôi vì người nhân đức không còn nữa; không còn tín hữu chân thật trên mặt đất.
2
Ai cũng lừa dối người láng giềng mình; chúng nói một đằng, định bụng một nẻo.
3
Xin CHÚA hớt môi người nịnh hót, cắt lưỡi kẻ khoe khoang.
4
Chúng bảo, “Lưỡi chúng ta sẽ giúp chúng ta đắc thắng. Chúng ta muốn nói gì cũng được; chẳng ai cai trị chúng ta cả.”
5
Nhưng CHÚA phán, “Bây giờ ta sẽ đứng dậy vì kẻ nghèo bị ức hiếp quá mức. Vì họ rên siết nên ta sẽ cứu giúp họ.”
6
Lời CHÚA rất tinh sạch, như bạc đã được tinh luyện bằng lửa, đến bảy lần.
7
Lạy CHÚA, xin giữ gìn chúng tôi; Ngài luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ như thế.
8
Kẻ ác vây quanh chúng tôi, khi con người đề cao việc ác.