Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 1

1

Phúc cho người nào không nghe lời kẻ ác, không bước trong nẻo tội nhân, chẳng làm như kẻ xấc láo.

2

Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA, và suy tư lời ấy đêm ngày.

3

Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng khô héo. Mọi việc họ làm đều thành công.

4

Kẻ ác chẳng được như thế. Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung.

5

Cho nên kẻ ác sẽ chẳng thoát khỏi sự trừng phạt của Thượng Đế. Tội nhân cũng không thể nào thờ phụng chung với dân CHÚA.

6

Vì CHÚA chăm sóc con dân Ngài, còn kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center