A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh 2011

Gióp 81
Bấy giờ Binh-đát người Su-ha lên tiếng:
2
“Anh sẽ lải nhải cho đến bao giờ? Lời nói anh chẳng khác nào gió thổi.
3
Thượng Đế không vặn vẹo công lý; Đấng Toàn Năng không bẻ cong điều chính trực.
4
Con cái anh đã phạm tội cùng Thượng Đế, Nên Ngài trừng phạt tội lỗi chúng.
5
Nhưng anh hãy xin Ngài giúp đỡ và cầu xin lòng từ ái của Đấng Toàn Năng.
6
Nếu anh đạo đức và thanh liêm, Ngài sẽ bênh vực anh phục hồi địa vị cho anh.
7
Khởi điểm của anh sẽ không đáng kể, so với tương lai rạng rỡ của anh.
8
Hãy hỏi các cụ già; tìm hiểu xem tổ tiên họ học được gì,
9
vì chúng ta mới sinh ra hôm qua chưa hiểu biết gì. Đời chúng ta trên đất như vó câu qua cửa sổ.
10
Họ sẽ chỉ dạy cho anh, và nói ra những điều họ biết.
11
Cây lác không thể mọc nơi không có đầm lầy, cây sậy không thể lớn lên ở nơi không có nước.
12
Trong khi chúng đang lớn lên chưa bị cắt, chúng sẽ khô héo nhanh hơn cỏ.
13
Kẻ quên Thượng Đế cũng đồng chung số phận; hi vọng của kẻ ác sẽ không còn.
14
Chúng đặt hi vọng vào chỗ yếu ớt; niềm tin cậy của chúng chẳng khác màng nhện.
15
Khi chúng tựa vào màng nhện thì nó đứt. Chúng nắm lấy nhưng màng ấy không giữ chúng được.
16
Chúng như cây nhuần nước trong ánh mặt trời, tỏa rễ ra khắp vườn.
17
Rễ chúng bao quanh một đống đá, và tìm chỗ giữa các viên đá.
18
Nhưng khi bị bứng đi khỏi chỗ nó, thì nơi đó không còn nhìn nó nữa và bảo, ‘Ta chẳng từng thấy mầy.’
19
Niềm vui đã tan biến; ngay chỗ đất ấy các cây khác đã mọc lên.
20
Chắc hẳn Thượng Đế không bao giờ từ bỏ người vô tội hay thêm sức cho kẻ làm ác.
21
Thượng Đế sẽ khiến miệng anh đầy tiếng cười và môi anh sẽ reo lên vui vẻ.
22
Các kẻ thù anh sẽ mang đầy nhơ nhuốc, và lều trại của kẻ gian ác sẽ biến mất.”