A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 51
“Gióp ơi, anh muốn kêu thì kêu, nhưng không ai trả lời đâu. Anh không thể quay đến các đấng thánh.
2
Cơn giận dữ giết kẻ dại, và lòng ganh tị diệt người ngu xuẩn.
3
Tôi đã từng thấy kẻ dại tưởng mình an toàn, nhưng bỗng nhiên chúng lìa đời.
4
Con cái chúng không sống yên lành bị toà án trừng phạt không phương bênh vực.
5
Người đói khổ ăn lấy hoa lợi chúng, thậm chí lấy hết những gì mọc trong gai gốc, và người khát nước chiếm đoạt của cải nó.
6
Thời kỳ khó khăn không thể mọc lên từ đất, và chuyện lôi thôi không thể do đất sinh ra.
7
Con người sinh ra để gặp khốn khó, như tia lửa bắn lên không.
8
Nếu tôi là anh, tôi sẽ đến gặp Thượng Đế và trình nỗi khó khăn tôi trước mặt Ngài.
9
Thượng Đế làm nhiều điều kỳ diệu không thể hiểu nổi; Ngài làm vô số phép lạ không thể đếm được.
10
Ngài ban mưa xuống đất, và tưới nước cho ruộng.
11
Ngài nâng đỡ người thấp hèn, khiến kẻ buồn bã trở nên vui mừng.
12
Ngài phá hỏng mưu đồ của kẻ lường gạt, để chúng không thực hiện được.
13
Ngài bắt kẻ khôn trong mưu chước nó, phá sập kế hoạch của kẻ phỉnh gạt người khác.
14
Giữa ban ngày bóng tối chụp lấy chúng; ngay giữa trưa mà chúng sờ soạng như trong bóng tối.
15
Thượng Đế giải cứu người nghèo khổ khỏi mưu dối gạt của chúng, và khỏi bị thiệt hại bởi kẻ cường bạo.
16
Cho nên người nghèo khổ có niềm hi vọng, còn kẻ bất công bị câm miệng.
17
Phúc cho ai được Thượng Đế sửa dạy, cho nên đừng giận Đấng Toàn Năng khi Ngài răn bảo.
18
Thượng Đế làm cho bị thương rồi băng bó lại; Ngài gây thương tích nhưng cũng chính Ngài chữa lành.
19
Trong sáu tai nạn Ngài giải cứu hết; dù bảy cảnh khốn đốn cũng không làm hại anh.
20
Thượng Đế sẽ chuộc anh lại từ cõi chết trong thời kỳ đói kém, còn trong chiến trận Ngài sẽ gìn giữ anh khỏi lưỡi gươm.
21
Anh sẽ được bảo vệ khỏi lưỡi sắc bén và anh cũng chẳng nao núng khi xảy ra tai biến.
22
Còn khi hoạn nạn và đói kém đến thì anh sẽ cười khẩy chúng, anh cũng chẳng sợ dã thú,
23
vì anh đã kết ước với đá trong đồng, và các loài dã thú sẽ sống hoà bình cùng anh.
24
Anh biết rằng lều anh vững chắc, vì anh sẽ kiểm điểm tài sản mình và thấy không thiếu mất gì hết.
25
Anh biết mình sẽ có đông con, và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ trên đất.
26
Đến khi xuống mồ thì anh vẫn còn sung sức, như các bó lúa gặt đúng thì.
27
Chúng tôi đã xem xét những điều đó, và thấy quả đúng như thế, cho nên hãy nghe và hiểu ý nghĩa chúng.”