A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

Gióp 40

1
Rồi CHÚA nói cùng Gióp:
2
“Kẻ tranh luận với Đấng Toàn Năng sẽ chỉnh Ngài chăng? Người nào cáo trách Thượng Đế hãy trả lời với Ngài.”
3
Sau đó Gióp thưa với CHÚA:
4
“Tôi chẳng ra gì; tôi không thể đối đáp gì với Ngài, nên tôi sẽ lấy tay che miệng.
5
Tôi nói một lần nhưng sẽ không nói nữa. Tôi nói hai lần, nhưng chẳng có gì để thêm.”
6
Rồi từ giữa cơn giông CHÚA nói cùng Gióp:
7
“Hãy nai nịt ngươi! Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho ta.
8
Có phải ngươi bảo rằng ta bất công chăng? Có phải ngươi oán trách ta để ta khiến cho ngươi hoá ra công chính chăng?
9
Ngươi có mạnh bằng Thượng Đế không? Giọng ngươi có gầm thét được như giọng Ngài không?
10
Nếu được, hãy điểm tô ngươi bằng vinh hiển và sắc đẹp; lấy vinh dự và uy nghi mặc vào.
11
Hãy trút cơn thịnh nộ ngươi ra; hãy nhìn kẻ tự phụ và hạ chúng xuống.
12
Hãy nhìn kẻ kiêu căng và khiến chúng nhún nhường. Hãy đè bẹp kẻ ác.
13
Hãy chôn vùi chúng chung nhau trong bụi đất; phủ mặt chúng trong mồ mả.
14
Nếu ngươi làm được chuyện đó, chính ta đây sẽ ca ngợi ngươi, vì ngươi đủ mạnh để tự cứu mình.
15
Hãy nhìn con bê-hê-mốt, mà ta đã tạo nên như ta đã tạo ngươi. Nó ăn cỏ như bò.
16
Hãy nhìn sức lực trong thân thể nó; bắp thịt trong bao tử nó vô cùng mạnh.
17
Đuôi nó mạnh như cây hương nam, các bắp thịt trong đùi nó đan tréo nhau.
18
Xương nó như ống đồng; chân nó như thanh sắt.
19
Nó là một trong những công trình đầu tiên của Thượng Đế, nhưng Đấng Tạo Hoá có thể tiêu diệt nó.
20
Núi đồi, nơi các muôn thú nô đùa, làm thức ăn cho nó.
21
Nó nằm dưới các cây sen, ẩn trong các bụi lác cao nơi đầm lầy.
22
Các cây sen làm bóng che nó, các cây bạch dương nơi dòng suối bao quanh nó.
23
Nếu sông ngòi làm lụt lội, nó chẳng sợ; dù sông Giô-đanh tràn đến miệng nó vẫn ung dung.
24
Có ai bịt được mắt nó để bắt nó không? Có ai dám lấy vòng xỏ mũi nó không?”
Gióp 40:1
Gióp 40:2
Gióp 40:3
Gióp 40:4
Gióp 40:5
Gióp 40:6
Gióp 40:7
Gióp 40:8
Gióp 40:9
Gióp 40:10
Gióp 40:11
Gióp 40:12
Gióp 40:13
Gióp 40:14
Gióp 40:15
Gióp 40:16
Gióp 40:17
Gióp 40:18
Gióp 40:19
Gióp 40:20
Gióp 40:21
Gióp 40:22
Gióp 40:23
Gióp 40:24
Gióp 1 / Gióp 1
Gióp 2 / Gióp 2
Gióp 3 / Gióp 3
Gióp 4 / Gióp 4
Gióp 5 / Gióp 5
Gióp 6 / Gióp 6
Gióp 7 / Gióp 7
Gióp 8 / Gióp 8
Gióp 9 / Gióp 9
Gióp 10 / Gióp 10
Gióp 11 / Gióp 11
Gióp 12 / Gióp 12
Gióp 13 / Gióp 13
Gióp 14 / Gióp 14
Gióp 15 / Gióp 15
Gióp 16 / Gióp 16
Gióp 17 / Gióp 17
Gióp 18 / Gióp 18
Gióp 19 / Gióp 19
Gióp 20 / Gióp 20
Gióp 21 / Gióp 21
Gióp 22 / Gióp 22
Gióp 23 / Gióp 23
Gióp 24 / Gióp 24
Gióp 25 / Gióp 25
Gióp 26 / Gióp 26
Gióp 27 / Gióp 27
Gióp 28 / Gióp 28
Gióp 29 / Gióp 29
Gióp 30 / Gióp 30
Gióp 31 / Gióp 31
Gióp 32 / Gióp 32
Gióp 33 / Gióp 33
Gióp 34 / Gióp 34
Gióp 35 / Gióp 35
Gióp 36 / Gióp 36
Gióp 37 / Gióp 37
Gióp 38 / Gióp 38
Gióp 39 / Gióp 39
Gióp 40 / Gióp 40
Gióp 41 / Gióp 41
Gióp 42 / Gióp 42