Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 40

1

Rồi CHÚA nói cùng Gióp:

2

“Kẻ tranh luận với Đấng Toàn Năng sẽ chỉnh Ngài chăng? Người nào cáo trách Thượng Đế hãy trả lời với Ngài.”

3

Sau đó Gióp thưa với CHÚA:

4

“Tôi chẳng ra gì; tôi không thể đối đáp gì với Ngài, nên tôi sẽ lấy tay che miệng.

5

Tôi nói một lần nhưng sẽ không nói nữa. Tôi nói hai lần, nhưng chẳng có gì để thêm.”

6

Rồi từ giữa cơn giông CHÚA nói cùng Gióp:

7

“Hãy nai nịt ngươi! Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi phải trả lời cho ta.

8

Có phải ngươi bảo rằng ta bất công chăng? Có phải ngươi oán trách ta để ta khiến cho ngươi hoá ra công chính chăng?

9

Ngươi có mạnh bằng Thượng Đế không? Giọng ngươi có gầm thét được như giọng Ngài không?

10

Nếu được, hãy điểm tô ngươi bằng vinh hiển và sắc đẹp; lấy vinh dự và uy nghi mặc vào.

11

Hãy trút cơn thịnh nộ ngươi ra; hãy nhìn kẻ tự phụ và hạ chúng xuống.

12

Hãy nhìn kẻ kiêu căng và khiến chúng nhún nhường. Hãy đè bẹp kẻ ác.

13

Hãy chôn vùi chúng chung nhau trong bụi đất; phủ mặt chúng trong mồ mả.

14

Nếu ngươi làm được chuyện đó, chính ta đây sẽ ca ngợi ngươi, vì ngươi đủ mạnh để tự cứu mình.

15

Hãy nhìn con bê-hê-mốt, mà ta đã tạo nên như ta đã tạo ngươi. Nó ăn cỏ như bò.

16

Hãy nhìn sức lực trong thân thể nó; bắp thịt trong bao tử nó vô cùng mạnh.

17

Đuôi nó mạnh như cây hương nam, các bắp thịt trong đùi nó đan tréo nhau.

18

Xương nó như ống đồng; chân nó như thanh sắt.

19

Nó là một trong những công trình đầu tiên của Thượng Đế, nhưng Đấng Tạo Hoá có thể tiêu diệt nó.

20

Núi đồi, nơi các muôn thú nô đùa, làm thức ăn cho nó.

21

Nó nằm dưới các cây sen, ẩn trong các bụi lác cao nơi đầm lầy.

22

Các cây sen làm bóng che nó, các cây bạch dương nơi dòng suối bao quanh nó.

23

Nếu sông ngòi làm lụt lội, nó chẳng sợ; dù sông Giô-đanh tràn đến miệng nó vẫn ung dung.

24

Có ai bịt được mắt nó để bắt nó không? Có ai dám lấy vòng xỏ mũi nó không?”

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center