A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 371
“Khi nghe tiếng sấm, tim tôi hồi hộp thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
2
Hãy nghe đây! Hãy nghe tiếng gầm của Thượng Đế và tiếng vang rền từ miệng Ngài.
3
Ngài thả chớp ra dưới cả bầu trời, và sai nó đánh chỗ xa xôi nhất của đất.
4
Sau đó anh nghe tiếng rền khi Ngài gầm lên. Ngài không giữ lại lằn chớp khi người ta nghe tiếng Ngài.
5
Tiếng của Thượng Đế vang rền kỳ diệu; Ngài làm nhiều điều lớn lao mà chúng ta không hiểu nổi.
6
Ngài phán cùng tuyết giá, ‘Hãy rơi xuống đất,’ và nói cùng mưa rào rằng, ‘Hãy mưa thật to.’
7
Dùng những hiện tượng đó Ngài ngăn cản công việc con người để ai nấy đều biết công việc của tay Thượng Đế.
8
Các thú vật tìm cách trú mưa ẩn trong các hang động của chúng.
9
Cơn giông từ nơi chứa chúng kéo đến; khí lạnh đến cùng với gió mạnh.
10
Hơi thở Thượng Đế tạo ra băng giá, làm khối nước lớn đóng băng.
11
Ngài làm cho mây chứa đầy nước và trải chớp ra giữa chúng nó.
12
Theo lệnh Ngài chúng bay vòng quanh trái đất, làm theo như ý Ngài muốn.
13
Ngài dùng mây để trừng phạt con người hoặc tưới đất để tỏ tình thương của Ngài.
14
Gióp ơi, hãy nghe đây: Hãy dừng lại và suy nghĩ đến các phép lạ của Thượng Đế.
15
Anh có biết Thượng Đế sắp đặt cho các đám mây và tạo sấm chớp như thế nào không?
16
Anh có biết mây treo trên bầu trời như thế nào không? Anh có biết các phép lạ của Thượng Đế là Đấng biết mọi điều không?
17
Anh chỉ biết đổ mồ hôi, còn áo quần dính vào người anh, khi mọi vật im lìm dưới gió nóng từ phương Nam thổi đến.
18
Anh không thể trải bầu trời ra như Thượng Đế và làm nó trông cứng như đồng đánh bóng.
19
Hãy cho chúng tôi biết phải nói gì với Ngài; chúng ta không thể chuẩn bị lý đoán vì không đủ hiểu biết.
20
Có ai bảo với Thượng Đế rằng tôi muốn nói chuyện với Ngài không? Nói như thế tức là xin tự tiêu hủy mình.
21
Không ai có thể nhìn mặt trời khi nó chiếu sáng giữa bầu trời sau khi gió đã thổi bay các đám mây.
22
Từ phương Bắc Thượng Đế ngự đến trên Núi Thánh, trong vẻ oai nghi rực rỡ.
23
Đấng Toàn Năng quá cao chúng ta với không tới. Ngài đầy quyền năng; Ngài luôn luôn đúng và không bao giờ đối xử bất công với ai.
24
Vì thế con người tôn trọng Ngài; Ngài không nể kẻ tự cho mình khôn ngoan.”