A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 351
Ê-li-hu nói tiếp:
2
“Gióp ơi, anh nói không đúng, Anh bảo, ‘Tôi phải hơn Thượng Đế,’
3
anh cũng nói, ‘Làm vui lòng Ngài thì ích lợi gì? Tôi không phạm tội cũng chẳng ích gì.’
4
Tôi sẽ trả lời anh và các bạn hữu anh.
5
Hãy nhìn lên trời, ngó các đám mây trên cao kia.
6
Nếu anh phạm tội thì chẳng thiệt hại gì cho Thượng Đế; dù cho tội lỗi anh đầy tràn, chúng chẳng làm gì cho Ngài;
7
Dù cho anh đạo đức, anh chẳng cho Thượng Đế được điều gì; Ngài chẳng nhận gì từ tay anh.
8
Đường lối ác độc của anh chỉ hại một người như anh thôi, còn điều tốt anh làm chỉ giúp được những con người khác.
9
Người ta kêu cứu khi gặp cảnh khốn khó; họ van xin kẻ quyền thế giúp đỡ.
10
Nhưng không ai hỏi, ‘Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa tôi, Đấng ban cho chúng tôi bài hát trong đêm,
11
Ngài tạo làm cho chúng ta khôn ngoan hơn mọi loài thú trên đất, và khôn hơn các loài chim trời.’
12
Thượng Đế không thèm trả lời kẻ ác khi họ kêu cứu, vì chúng nó tự phụ.
13
Ngài không thèm nghe tiếng van xin vô ích của chúng; Đấng Toàn Năng không thèm lưu ý tới chúng.
14
Ngài càng ít lưu ý tới anh, nếu anh nói anh không thấy Ngài, rằng trường hợp của anh ở trước mặt Ngài, rằng anh phải chờ đợi Ngài,
15
rằng cơn giận Ngài chưa trừng phạt, và Ngài không để ý đến điều ác.
16
Như thế Gióp chỉ nói nhảm, nói mà không biết mình nói gì.”