A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 331
“Vậy bây giờ, Gióp, anh hãy lắng tai nghe tôi đây. Chú ý mọi điều tôi nói.
2
Tôi mở miệng và sẵn sàng lên tiếng.
3
Lời tôi phát xuất từ tấm lòng chân thật, tôi chân thành nói ra điều mình biết.
4
Thần linh Thượng Đế tạo nên tôi, và hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống.
5
Nếu anh biết hãy trả lời tôi; hãy sẵn sàng đứng trước mặt tôi.
6
Trước mặt Thượng Đế tôi cũng như anh; Tôi cũng do đất sét mà ra.
7
Đừng sợ tôi; Tôi sẽ không khắt khe với anh.
8
Nhưng tôi đã nghe anh nói; Tôi nghe hết từng tiếng.
9
Anh nói, ‘Tôi trong sạch và vô tội; Tôi vô tội, không có vết dơ nào.
10
Nhưng Thượng Đế đã kiếm cớ tấn công tôi; Ngài đối xử với tôi như kẻ thù.
11
Ngài khoá chân tôi vào xiềng, và theo dõi tôi từng bước.’
12
Nhưng tôi cho anh biết, anh nói vậy không đúng, vì Thượng Đế lớn hơn chúng ta.
13
Tại sao anh trách rằng Thượng Đế có nhiệm vụ phải giải thích mọi điều cho anh?
14
Thượng Đế có nói, đôi khi bằng cách nầy hay cách khác nhưng con người không hiểu được.
15
Ngài nói qua chiêm bao hay dị tượng ban đêm, khi con người ngủ mê, nằm trên giường mình.
16
Ngài nói vào lỗ tai họ, và dùng những lời cảnh cáo làm họ hoảng sợ
17
để họ khỏi làm điều quấy, và để họ khỏi đâm ra tự phụ.
18
Thượng Đế làm như thế để cứu người ta khỏi chết, tránh cảnh diệt vong.
19
Thượng Đế cũng sửa dạy con người đang khi người nằm trên giường đau đớn; khi xương cốt người nhức nhối triền miên.
20
Đau đến nỗi gớm ghét thức ăn, ớn cả mỹ vị.
21
Thân thể người gầy còm đến nỗi chẳng còn gì, xương cốt nhô ra.
22
Người gần chết, và đời người hầu tàn.
23
Nhưng có một thiên sứ đến nói thay cho người, đó là một trong một ngàn thiên sứ, đến bảo người phải làm gì.
24
Thiên sứ sẽ kêu xin ơn trên thương xót và cầu khẩn: ‘Xin cứu người khỏi chết. Tôi đã tìm được giá trả thay cho mạng sống người.’
25
Rồi thân thể người được phục hồi như thân thể đứa trẻ. Trở lại giống như thời trai trẻ.
26
Người sẽ cầu xin cùng Thượng Đế, Ngài sẽ nghe lời người. Người sẽ thấy mặt Thượng Đế và reo mừng. Thượng Đế sẽ khiến mọi việc trở lại tốt đẹp cho người.
27
Người sẽ bảo kẻ khác, ‘Tôi đã phạm tội và xuyên tạc điều phải, nhưng tôi không bị hình phạt xứng đáng với tội tôi.
28
Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết, và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.’
29
Thượng Đế làm điều nầy cho con người hai hoặc ba lần
30
để con người khỏi chết vì bị trừng phạt bởi tội mình, để cho người tận hưởng cuộc đời.
31
Gióp ơi, hãy để ý lắng tai nghe tôi; hãy im lặng, tôi sẽ lên tiếng.
32
Nếu anh có gì muốn nói, hãy trả lời tôi đi; hãy nói lên vì tôi muốn chứng tỏ anh đúng.
33
Còn nếu anh không có gì để nói thì hãy nghe tôi đây; hãy im lặng, tôi sẽ dạy khôn cho anh.”