A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 291
Gióp tiếp tục lên tiếng:
2
“Tôi mơ ước về những tháng ngày trước đây, khi Thượng Đế trông nom tôi.
3
Ngọn đèn CHÚA chiếu trên đầu tôi, và ánh đèn Ngài soi đường khi tôi đi trong tăm tối.
4
Tôi mơ ước ngày tôi còn sung túc, khi tôi còn tận hưởng tình thân hữu với Thượng Đế cùng các phúc lành của Ngài cho gia đình tôi.
5
Lúc đó Đấng Toàn Năng vẫn còn ở với tôi, và con cái tôi sống chung quanh tôi.
6
Lối đi tôi còn dầm mỡ sữa, và đá phun dầu ô-liu thượng hạng ra cho tôi.
7
Tôi đi đến cửa thành, ngồi nơi công viên cùng với các bô lão.
8
Khi các thanh niên thấy tôi liền tránh qua một bên, và người già đứng lên tỏ dấu tôn kính.
9
Những kẻ tai mắt thôi nói, và lấy tay che miệng.
10
Tiếng nói của các kẻ tai mắt ngưng bặt, như thể lưỡi họ bị kẹt nơi vòm họng.
11
Ai nghe đến tôi đều nói tốt về tôi, những kẻ thấy tôi đều ca ngợi tôi,
12
vì tôi cứu giúp kẻ nghèo đang kêu xin, và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ.
13
Người hấp hối chúc phước cho tôi, tôi làm cho lòng người góa bụa hát mừng.
14
Tôi mặc lấy nếp sống phải lẽ như áo quần; và khoác sự công chính vào như áo dài và khăn vành.
15
Tôi là con mắt cho kẻ mù và chân cho kẻ què.
16
Tôi như cha của người túng quẫn, tôi giúp người lạ thắng kiện.
17
Tôi bẻ gãy nanh kẻ ác, và cướp tù nhân ra khỏi nanh vuốt chúng.
18
Tôi thầm nghĩ, ‘Tôi sẽ sống nhiều ngày như cát, và sẽ qua đời trong nhà mình.
19
Rễ của tôi ăn sâu xuống tới nước. Sương mai sẽ đọng trên cành suốt đêm.
20
Vinh dự sẽ luôn luôn đến với tôi, và tôi luôn có sức mạnh.’
21
Người ta sẽ lắng nghe và im lặng chờ tôi cho ý kiến.
22
Sau khi tôi dứt lời, họ không còn gì để thêm. Lời tôi rót êm nhẹ vào lỗ tai họ.
23
Họ mong chờ tôi như chờ cơn mưa xuống và uống lời nói tôi như uống mưa xuân.
24
Tôi mỉm cười khi họ không tin, và sự đồng ý của tôi vô cùng quan trọng đối với họ.
25
Tôi chọn lối đi cho họ và là lãnh tụ của họ. Tôi sống như vua ở giữa quân sĩ mình, như kẻ an ủi người buồn thảm.”