A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 221
Lúc đó Ê-li-pha người Thê-man lên tiếng:
2
“Có người nào thật hữu dụng cho Thượng Đế không? Dù người khôn ngoan thì có ích gì cho Ngài không?
3
Nếu anh nhân từ có giúp gì được cho Đấng Toàn Năng chăng? Còn nếu anh vô tội thì Ngài có lợi gì?
4
Tại sao Thượng Đế trừng phạt anh? Có phải vì anh thờ kính Ngài?
5
Không! Chẳng qua là vì điều ác anh làm quá mức, và tội lỗi anh vô giới hạn.
6
Anh đoạt của cải anh em mình để thế cho món nợ họ thiếu anh; anh cướp áo quần người ta để họ phải trần truồng.
7
Anh không cho kẻ khát được một ly nước, anh để kẻ đói không có cơm ăn.
8
Anh là cường hào làm chủ đất đai; anh được tôn trọng và sống trong xứ.
9
Nhưng anh đuổi kẻ goá bụa về tay không, và ngược đãi trẻ mồ côi.
10
Bởi thế cho nên các bẫy sập vây quanh anh, và cơn nguy hiểm bất chợt làm anh hoảng sợ.
11
Bời thế vì quá tăm tối anh không thấy được, và do đó nước lụt bao phủ anh.
12
Thượng Đế ngự trên trời cao. Anh thấy các ngôi sao trên cao kia không!
13
Nhưng anh hỏi, ‘Thượng Đế biết gì? Ngài có thể phân xử qua mây mù không?
14
Đám mây dầy đặc che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy chúng ta, khi Ngài đi trên các từng trời cao.’
15
Anh sẽ cứ mãi đi theo lối cũ của kẻ ác sao?
16
Chúng chết trước kỳ hạn, và nền nhà chúng bị nước lụt cuốn trôi.
17
Chúng nói với Thượng Đế, ‘Hãy để chúng tôi yên! Đấng Toàn Năng không làm gì được chúng tôi cả!’
18
Nhưng chính Thượng Đế ban cho chúng nhà cửa đầy của tốt. Lối suy nghĩ của chúng khác tôi.
19
Những người nhân đức sẽ thấy và vui mừng; người vô tội sẽ cười chúng và bảo,
20
‘Dĩ nhiên các kẻ thù chúng ta bị tiêu diệt, còn lửa thiêu đốt của cải chúng.’
21
Hãy vâng lời Thượng Đế và làm hòa với Ngài; đó là con đường hạnh phúc.
22
Hãy chấp nhận lời dạy dỗ từ miệng Ngài, ghi tạc lời Ngài vào lòng.
23
Nếu anh trở lại với Đấng Toàn Năng, thì anh sẽ lại được phước. Cho nên hãy dẹp điều ác khỏi nhà anh.
24
Ném các thỏi vàng của anh vào bụi đất, và quăng vàng thượng hạng của anh vào các tảng đá dưới hố.
25
Thì Đấng Toàn Năng sẽ là vàng quí giá cho anh, Ngài sẽ là bạc tốt nhất của anh.
26
Anh sẽ tìm được nguồn vui thoả trong Đấng Toàn Năng, và anh sẽ ngửa trông Ngài.
27
Anh sẽ cầu nguyện cùng Ngài, Ngài sẽ trả lời anh, và anh sẽ giữ lời hứa nguyện với Ngài.
28
Điều gì anh định làm sẽ thành tựu, ánh sáng sẽ chiếu trên lối đi anh.
29
Khi con người bị thất thế mà anh bảo, ‘Hãy can đảm lên,’ thì người thấp hèn sẽ được giải cứu.
30
Dù cho kẻ có tội cũng sẽ chạy thoát, họ cũng sẽ được giải cứu vì thấy anh thanh sạch.”