A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 161
Sau đó Gióp trả lời:
2
“Tôi đã từng nghe những điều đó. Các anh an ủi kiểu gì mà chỉ gây bực dọc!
3
Những bài diễn thuyết lê thê của các anh không dứt sao? Tại sao các anh cứ mãi biện luận?
4
Tôi cũng có thể nói được như các anh nếu các anh ở địa vị tôi. Tôi cũng có thể diễn thuyết hay ho chống lại các anh, và lắc đầu nhìn các anh.
5
Nhưng tôi muốn giục giã các anh, dùng lời nói trấn an các anh.
6
Dù cho tôi nói thì nỗi đau đớn của tôi chẳng vơi đi, còn nếu tôi không nói thì nỗi khổ tôi cũng không dịu đi chút nào.
7
Thượng Đế ôi, Ngài đã cất lấy sức lực tôi, và tiêu diệt gia đình tôi.
8
Ngài làm cho tôi ốm yếu gầy còm, để chứng tỏ tôi đã làm quấy.
9
Thượng Đế tấn công và xâu xé tôi trong cơn giận Ngài; Ngài nghiến răng nhìn tôi; kẻ thù tôi ngó tôi mà mắt long lên sòng sọc.
10
Người ta mở miệng chế diễu tôi, vả má sỉ nhục tôi. Chúng họp nhau lại chống nghịch tôi.
11
Thượng Đế đã giao tôi cho kẻ ác, và trao tôi vào tay kẻ hung bạo.
12
Tôi đang yên ổn, thì Ngài đập tôi ra từng mảnh; Ngài nắm cổ chà đạp tôi. Ngài biến tôi thành cái bia;
13
Những xạ thủ bắn tên của Ngài vây quanh tôi. Ngài đâm hông tôi không thương tiếc; Ngài đổ mật tôi ra trên đất.
14
Thượng Đế tấn công tôi nhiều lần; Ngài lao vào tôi như chiến sĩ.
15
Tôi đã khâu trên da tôi một lớp vải sô tỏ dấu buồn bực và chôn vùi mặt tôi trong bụi đất.
16
Mặt tôi đỏ lên vì than khóc; hai mắt tôi có quầng thâm.
17
Tuy nhiên tay tôi không làm điều gì hung ác, và lời cầu nguyện tôi tinh sạch.
18
Đất ơi, đừng che lấp máu huyết tôi. Hãy để tiếng khóc tôi được mọi người nghe đến!
19
Ngay giờ đây tôi có người bênh vực tôi trên thiên đàng; Đấng bào chữa tôi ngự trên cao.
20
Đấng nói hộ cho tôi là bạn tôi. Mắt tôi nhỏ lệ trước mặt Thượng Đế.
21
Ngài cầu xin Thượng Đế giùm cho một con người như kẻ biện hộ giùm bạn mình.
22
Chỉ còn có vài năm nữa thôi, rồi tôi sẽ làm cuộc hành trình dài, không trở về.”