A A A A A
Polska Biblia Gdansk 2017

Ê-xơ-tê 101
Potem król Aswerus nałożył podatek na [swoją] ziemię i na wyspy morskie.
2
A wszystkie dzieła jego potęgi i mocy oraz opis wielkości Mardocheusza, którą wyróżnił go król, czy nie są zapisane w księgach kronik królów Medii i Persji?
3
Żyd Mardocheusz [był] bowiem drugi po królu Aswerusie, wielki w oczach Żydów i cieszący się uznaniem wśród wielu swoich braci, troszczył się o dobro swego ludu i głosił pokój całemu swemu ludowi.