A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

Sáng Thế 3

1
Trong số các muông thú mà CHÚA là Thượng Đế dựng nên thì có con rắn là loài ranh mãnh hơn cả. Một hôm nó hỏi người đàn bà, “Có phải Thượng Đế dặn ông bà không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn không?”
2
Người đàn bà đáp, “Chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn.
3
Nhưng Thượng Đế căn dặn chúng tôi, ‘Các con không được phép ăn trái của cây giữa vườn. Cũng không được đụng đến cây ấy. Nếu bất tuân các con sẽ chết.’”
4
Con rắn bảo người đàn bà, “Ông bà sẽ chẳng chết đâu.
5
Thượng Đế biết rõ rằng khi ông bà ăn trái cây ấy thì mắt sẽ mở ra, biết phân biệt thiện ác và sẽ trở nên giống như Ngài vậy đó!”
6
Người đàn bà thấy trái cây ấy đẹp, ngon và hấp dẫn vì sẽ khiến mình khôn ngoan, nên với tay hái mấy trái và ăn. Rồi cũng đưa cho chồng đang đứng gần đó, ông chồng cũng ăn luôn.
7
Bấy giờ mắt họ như được mở ra, tự thấy mình trần truồng, liền lấy các lá cây vả kết lại làm khố che thân.
8
Buổi chiều mát, hai người nghe tiếng Thượng Đế đi trong vườn, liền núp trốn Thượng Đế trong các lùm cây.
9
Nhưng Thượng Đế kêu con người hỏi, “Con ở đâu?”
10
Con người đáp, “Con nghe tiếng CHÚA đi trong vườn nên sợ phải trốn Ngài, vì con trần truồng.”
11
Thượng Đế hỏi, “Ai bảo rằng con trần truồng? Con có ăn trái cây mà ta căn dặn đừng ăn không?”
12
Con người thưa, “CHÚA ban cho con người đàn bà nầy, nàng đưa cho con trái cây ấy, nên con ăn rồi.”
13
Thượng Đế liền hỏi người đàn bà, “Tại sao con làm vậy?” Người đàn bà đáp, “Con rắn nó gạt con nên con ăn trái cây đó.”
14
Thượng Đế quở con rắn, “Vì mầy làm chuyện nầy, cho nên mầy bị nguyền rủa. Mầy bị rủa thậm tệ hơn tất các loài thú khác, dù là loài hiền hay dữ. Mầy sẽ bò bằng bụng, suốt đời mầy sẽ phải ăn bụi đất.
15
Ta sẽ khiến mầy và người đàn bà nghịch thù nhau. Dòng dõi mầy và dòng dõi người đàn bà sẽ chống nghịch nhau. Có một người thuộc dòng dõi người đàn bà sẽ chà đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người ấy.”
16
Sau đó Thượng Đế bảo người đàn bà, “Ta sẽ gia tăng khổ cực cho con và con sẽ phải sinh đẻ nhiều. Ngoài sự khổ cực khi sinh đẻ, con sẽ rất đau đớn. Con sẽ lệ thuộc vào chồng mình, còn chồng sẽ cai trị con.”
17
Rồi Thượng Đế bảo người đàn ông, “Vì con đã nghe lời vợ xúi mà ăn trái ta cấm không được ăn nên ta nguyền rủa đất. Con phải làm việc cực nhọc mới có ăn. Suốt đời con sẽ vất vả mới có thức ăn.
18
Đất sẽ sinh ra gai gốc và cỏ dại, con sẽ phải ăn cây cỏ nơi đồng ruộng.
19
Con phải làm đổ mồ hôi và cực khổ mới có ăn. Cuối cùng con sẽ trở về bụi đất là nơi con được tạo ra. Vì con vốn là bụi đất nên khi chết con sẽ trở về với bụi đất.”
20
A-đam gọi vợ là Ê-va vì bà là mẹ của nhân loại.
21
Sau đó Thượng Đế lấy da thú làm áo quần cho hai vợ chồng và mặc cho họ.
22
Ngài phán, “Con người đã trở thành như chúng ta, biết thiện và ác. Chúng ta phải giữ không cho chúng ăn trái cây sự sống nếu không chúng sẽ sống đời đời.”
23
Cho nên Thượng Đế đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen để cày bừa ruộng đất, là nơi mà con người được tạo ra.
24
Sau khi Thượng Đế đuổi con người ra khỏi vườn, Ngài đặt các thiên sứ và một cây gươm lửa chói sáng khắp phía đông vườn. Như thế để ngăn không cho con người bước đến cây sự sống.
Sáng Thế 3:1
Sáng Thế 3:2
Sáng Thế 3:3
Sáng Thế 3:4
Sáng Thế 3:5
Sáng Thế 3:6
Sáng Thế 3:7
Sáng Thế 3:8
Sáng Thế 3:9
Sáng Thế 3:10
Sáng Thế 3:11
Sáng Thế 3:12
Sáng Thế 3:13
Sáng Thế 3:14
Sáng Thế 3:15
Sáng Thế 3:16
Sáng Thế 3:17
Sáng Thế 3:18
Sáng Thế 3:19
Sáng Thế 3:20
Sáng Thế 3:21
Sáng Thế 3:22
Sáng Thế 3:23
Sáng Thế 3:24
Sáng Thế 1 / SáTh 1
Sáng Thế 2 / SáTh 2
Sáng Thế 3 / SáTh 3
Sáng Thế 4 / SáTh 4
Sáng Thế 5 / SáTh 5
Sáng Thế 6 / SáTh 6
Sáng Thế 7 / SáTh 7
Sáng Thế 8 / SáTh 8
Sáng Thế 9 / SáTh 9
Sáng Thế 10 / SáTh 10
Sáng Thế 11 / SáTh 11
Sáng Thế 12 / SáTh 12
Sáng Thế 13 / SáTh 13
Sáng Thế 14 / SáTh 14
Sáng Thế 15 / SáTh 15
Sáng Thế 16 / SáTh 16
Sáng Thế 17 / SáTh 17
Sáng Thế 18 / SáTh 18
Sáng Thế 19 / SáTh 19
Sáng Thế 20 / SáTh 20
Sáng Thế 21 / SáTh 21
Sáng Thế 22 / SáTh 22
Sáng Thế 23 / SáTh 23
Sáng Thế 24 / SáTh 24
Sáng Thế 25 / SáTh 25
Sáng Thế 26 / SáTh 26
Sáng Thế 27 / SáTh 27
Sáng Thế 28 / SáTh 28
Sáng Thế 29 / SáTh 29
Sáng Thế 30 / SáTh 30
Sáng Thế 31 / SáTh 31
Sáng Thế 32 / SáTh 32
Sáng Thế 33 / SáTh 33
Sáng Thế 34 / SáTh 34
Sáng Thế 35 / SáTh 35
Sáng Thế 36 / SáTh 36
Sáng Thế 37 / SáTh 37
Sáng Thế 38 / SáTh 38
Sáng Thế 39 / SáTh 39
Sáng Thế 40 / SáTh 40
Sáng Thế 41 / SáTh 41
Sáng Thế 42 / SáTh 42
Sáng Thế 43 / SáTh 43
Sáng Thế 44 / SáTh 44
Sáng Thế 45 / SáTh 45
Sáng Thế 46 / SáTh 46
Sáng Thế 47 / SáTh 47
Sáng Thế 48 / SáTh 48
Sáng Thế 49 / SáTh 49
Sáng Thế 50 / SáTh 50