Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Ma-thi-ơ 1

1

Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham.

2

Áp-ra-ham sinh Y-sác. Y-sác sinh Gia-cốp. Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.

3

Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai người nầy là Ta-ma.) Phê-rê sinh Hết-rôn. Hết-rôn sinh Ram.

4

Ram sinh A-bi-na-đáp. A-bi-na-đáp sinh Nát-son. Nát-son sinh Xanh-môn.

5

Xanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-háp.) Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.) Ô-bết sinh Gie-xê.

6

Gie-xê sinh vua Đa-vít. Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước kia là vợ của U-ri.)

7

Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am sinh A-bi-gia. A-bi-gia sinh A-xa.

8

A-xa sinh Giê-hô-sa-phát. Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram. Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.

9

U-xia sinh Giô-tham. Giô-tham sinh A-háp. A-háp sinh Ê-xê-chia.

10

Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe. Ma-na-xe sinh Am-môn. A-môn sinh Giô-xia.

11

Giô-xia sinh Giê-cô-nia và các anh em ông. (Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua Ba-by-lôn.)

12

Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn: Giê-hô-gia-kim sinh Sát-tiên. Sát-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.

13

Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út. A-bi-út sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim sinh A-xo.

14

A-xo sinh Xa-đốc. Xa-đốc sinh A-kim. A-kim sinh Ê-li-út.

15

Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa. Ê-li-a-xa sinh Ma-than. Ma-than sinh Gia-cốp.

16

Gia-cốp sinh Giô-xép. Giô-xép là chồng Ma-ri, còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế.

17

Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế ra đời cũng có mười bốn đời.

18

Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh.

19

Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.

20

Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh.

21

Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”

22

Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật:

23

“Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”

24

Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ

25

nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center