Əhdi-Cədid
Kinh Thánh Việt Nam 1926

Ma-thi-ơ 1

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878