A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2006

Числа 261
Після цієї урази сказав Господь Мойсеєві і Елеазарові, синові Аароновому, священикові, говорячи:
2
Перелічіть всю громаду синів Ізраїля від двадцяти літ і вище, за родинами їхніми, усіх придатних для війни в Ізраїля.
3
І сказав їм Мойсей та Елеазар священик на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону, говорячи:
4
Перелічіть усіх від двадцяти літ і вище, як звелів Господь Мойсеєві і синам Ізраїля, котрі вийшли із Єгипетської землі.
5
Рубен, первісток Ізраїля. Сини Рубена: від Ханоха покоління Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,
6
Від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.
7
Оце роди Рубенові: і нараховано їх сорок три тисячі сімсот тридцять.
8
І сини Паллуя: Еліяв.
9
Сини Еліява: Немуїл, Датан і Авірон. Це ті Датан і Авірон, котрі були відомі в зібранні, які зчинили бунт супроти Мойсея та Аарона разом із спільниками Кораха, коли ці виступили супроти Господа.
10
І розверзла земля уста свої і проковтнула їх разом із Корахом; померли й спільники їхні, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловік, і стали вони знаменням.
11
Але сини Корахові не вмерли.
12
Сини Симеонові за родами їхніми: від Немуїла рід Немуїлів, від Ямина рід Яминів, від Яхина рід Яхинів.
13
Від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.
14
Оце роди Симеонові: двадцять дві тисячі двісті.
15
Сини Ґадові за родами їхніми: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні – рід Шуніїв.
16
Від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв.
17
Від Арода рід Ародів, від Арелі рід Ареліїв.
18
Оце роди синів Ґадових, за переписом їхнім. Сорок тисяч п’ятсот.
19
Сини Юдині: Ер і Онан; але Ер та Онан померли в Ханаанськім краю.
20
І були сини Юдині за родами їхніми: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха – рід Зерахів.
21
І були Перецеві сини: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.
22
Ось роди Юдині; за переписом їхнім: сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23
Сини Іссахарові за родами їхніми: від Толи рід Толинів, від Пувви – рід Пуввин.
24
Від Яшува рід Яшувів, від Шімрона – рід Шімронів.
25
Ось роди Іссахарові, за переписом їхнім: шістдесят чотири тисячі триста.
26
Сини Завулонові за родами їхніми: від Середа рід Середів, від Елона – рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.
27
Оце роди Завулонові, за переписом їхнім: шістдесят тисяч п’ятсот.
28
Сини Йосипа за родами їхніми: Манасія та Ефраїм.
29
Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів; від Махіра народився Ґілеад, від Ґілеада рід Ґілеадів.
30
Оце сини Ґілеадові: від Єзера рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків.
31
Від Асріїла рід Асріїлів, від Шехема рід Шехемів,
32
Від Шеміда рід Шемідин, від Хефера рід Хеферів.
33
У Целофхада, сина Хеферового, не було синів, а лише доньки. Ім’я дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.
34
Оце роди Манасіїні, а нараховано їх п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35
Оце сини Ефраїмові за родами їхніми: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера – рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.
36
І оце сини Шутелахові: від Ерана – рід Еранів.
37
Оце роди синів Ефраїмових після перепису їхнього: тридцять дві тисячі п’ятсот. Ось сини Йосипові: за родами їхніми.
38
Сини Беньямінові за родами їхніми: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,
39
Від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.
40
І були сини Белині: Ард і Нааман. Від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.
41
Оце сини Беньямінові за родами їхніми, а пораховано їх сорок п’ять тисяч шістсот.
42
Ось сини Данові за родами їхніми: від Шухама – рід Шухамів. Оце рід Данів за родами їхніми.
43
Усі роди Шухамові за їхнім переписом: шістдесят чотири тисячі чотириста.
44
Сини Асирові за родами їхніми; від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.
45
Від синів Берії: від Хевера рід Хеверів; від Малкиїла рід Малкиїлів.
46
Ім’я доньки Асирової Сарах.
47
Ось роди синів Асирових, за переписом їхнім: п’ятдесят три тисячі чотириста.
48
Сини Нафталі за родами їхніми: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв.
49
Від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.
50
Оце роди Нафталі за родами їхніми; а нараховано їх сорок п’ять тисяч чотириста.
51
Ось число тих, що увійшли до перепису синів Ізраїля; шістсот одна тисяча сімсот тридцять.
52
І сказав Господь Мойсеєві, говорячи:
53
Оцим у спадок треба розподілити землю за числом імен.
54
Хто численніший, тим дай спадок більший, а хто нечисленний, тому дай спадок менший; кожному треба дати спадок, згідно з числом людей, які пораховані у нього.
55
За жеребом треба поділити землю, за іменами колін батьків їхніх мають вони одержати землю у спадок.
56
За жеребом треба поділити їм спадок їхній, поміж численними, а також нечисленним.
57
Ось перелічені левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.
58
Ось покоління Левитів: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Корахів. Від Кегата народився Амрам.
59
Ім’я дружини Амрамової Йохевед, донька Левійова, котру породила дружина Левійова в Єгипті, а вона Амрамові породила Аарона і Мойсея, і Маріям, сестру їхню.
60
І народилися в Аарона Надав і Авігу, Елеазар та Ітамар.
61
Але Надав та Авігу померли, коли принесли чужий вогонь перед Господом.
62
І було пораховано двадцять три тисячі усіх чоловічої статі, від місячного віку і вище. Бо вони не були пораховані разом із синами Ізраїля; тому що не дано їм спадку серед синів Ізраїля.
63
Ось перелічені Мойсеєм і Елеазаром, священиком, що рахували синів Ізраїля на рівнинах моавських біля Йордану, навпроти Єрихону.
64
У тому переліку не було жодного чоловіка із порахованих Мойсеєм та Аароном священиком, котрі рахували синів Ізраїля в пустелі Сінайській.
65
Бо Господь сказав їм, що помруть вони в пустелі; і не залишилося з них нікого, окрім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.Числа 26:1
Числа 26:2
Числа 26:3
Числа 26:4
Числа 26:5
Числа 26:6
Числа 26:7
Числа 26:8
Числа 26:9
Числа 26:10
Числа 26:11
Числа 26:12
Числа 26:13
Числа 26:14
Числа 26:15
Числа 26:16
Числа 26:17
Числа 26:18
Числа 26:19
Числа 26:20
Числа 26:21
Числа 26:22
Числа 26:23
Числа 26:24
Числа 26:25
Числа 26:26
Числа 26:27
Числа 26:28
Числа 26:29
Числа 26:30
Числа 26:31
Числа 26:32
Числа 26:33
Числа 26:34
Числа 26:35
Числа 26:36
Числа 26:37
Числа 26:38
Числа 26:39
Числа 26:40
Числа 26:41
Числа 26:42
Числа 26:43
Числа 26:44
Числа 26:45
Числа 26:46
Числа 26:47
Числа 26:48
Числа 26:49
Числа 26:50
Числа 26:51
Числа 26:52
Числа 26:53
Числа 26:54
Числа 26:55
Числа 26:56
Числа 26:57
Числа 26:58
Числа 26:59
Числа 26:60
Числа 26:61
Числа 26:62
Числа 26:63
Числа 26:64
Числа 26:65


Числа 1 / Чис 1
Числа 2 / Чис 2
Числа 3 / Чис 3
Числа 4 / Чис 4
Числа 5 / Чис 5
Числа 6 / Чис 6
Числа 7 / Чис 7
Числа 8 / Чис 8
Числа 9 / Чис 9
Числа 10 / Чис 10
Числа 11 / Чис 11
Числа 12 / Чис 12
Числа 13 / Чис 13
Числа 14 / Чис 14
Числа 15 / Чис 15
Числа 16 / Чис 16
Числа 17 / Чис 17
Числа 18 / Чис 18
Числа 19 / Чис 19
Числа 20 / Чис 20
Числа 21 / Чис 21
Числа 22 / Чис 22
Числа 23 / Чис 23
Числа 24 / Чис 24
Числа 25 / Чис 25
Числа 26 / Чис 26
Числа 27 / Чис 27
Числа 28 / Чис 28
Числа 29 / Чис 29
Числа 30 / Чис 30
Числа 31 / Чис 31
Числа 32 / Чис 32
Числа 33 / Чис 33
Числа 34 / Чис 34
Числа 35 / Чис 35
Числа 36 / Чис 36