A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2006

1 Хроніки 81
Беньямін породив Белу, первістка свого, другого Ашбелу, і третього – Ахраха,
2
Четвертого – Наху, і п’ятого – Рафу.
3
Синами Бели були: Аддар і Ґера, і Авігуд,
4
Авішуя, Нааман, Ахоах,
5
Ґера, Шефуфан, і Хурам.
6
А оце сини Ехудові: вони були старшинами дому батьків, мешканців Ґеви, яких переселили до Манахату:
7
Нааман, Ахійя, і Ґера – він їх переселив, і породив Уззу, та Ахіхуда;
8
А Шахараїм породив дітей на моавському полі потому, як він відпустив од себе своїх дружин Хушім і Баару.
9
І породив він від Ходеш, своєї дружини: Йовава, Цівію, Мешу, і Малкама.
10
І Єуц, Сохію, і Мірму, – це сини його, старшини батьківських домів.
11
А від Хушім він породив Авітува і Елпаала.
12
А сини Елпаалові: Евер, Мішам, і Шемер, – він збудував Оно і Лод та належні йому міста.
13
А Берія і Шема, – вони старшини дому батьків, мешканців Айялону; вони прогнали мешканців Ґату.
14
А Ахйо, Шашак і Єремот,
15
і Зевадія, і Арад, і Адер,
16
і Михаїл, і Їшпа, і Йоха, – сини Берії.
17
А Зевадія, і Мешуллам, і Хізкі, і Хевер.
18
І Їшмерай, і Їзлія, і Йовав – сини Елпаалові.
19
А Яким і Зіхрі, і Завді,
20
І Еліенай, Ціллетай, і Еліїл,
21
І Адая, Берая, і Шімрат, – сини Шімеієві.
22
А Їшпан, Евер, і Еліїл,
23
І Авдон, Зіхрі, і Ханан,
24
І Хананія, Елам, і Антотійя,
25
І Їфдея, і Пенуїл, – сини Шашакові.
26
А Шамшерай, Шехарія і Аталія,
27
І Яарешія, Елійя і Зіхрі, – сини Єрохамові,
28
Оце старшини дому батьків за їхніми нащадками, старшини, котрі сиділи в Єрусалимі.
29
А в Ґівоні сиділи: батько Ґівону, а ім’я його дружини – Мааха,
30
І первісток, син його Авдон і Цур, і Кіш, і Баал, і Надав,
31
І Ґедор, і Ахйо, і Зехер.
32
А Міклот породив Шіму. І вони також сиділи в Єрусалимі, при братах своїх, зі своїми братами.
33
А Нер породив Кіша. А Кіш породив Саула, а Саул породив Йонатана, і Малкішуя, і Авінадава, і Ешбаала.
34
А син Йонатанів – Мерів-Баал, а Мерів- Баал породив Міху.
35
А сини Міхи: Пітон і Мелех, і Тареа, і Ахаз.
36
А Ахаз породив Егоадду, а Єгоадда породив Алемета і Азмавета, і Зімрі; а Зімрі породив Моцу.
37
А Моца породив Бін’ю, його син – Рафа, його син – Еласа, його син – Ацел.
38
А в Ацела було шестеро синів, а оце їхні ймення: Азрікам, Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар’я, і Овадія, і Ханан, – усі вони сини Ацелові.
39
А сини Ешека, брата його: первісток його Улам, другий – Єуш, третій – Еліфелет.
40
А Уламові сини були мужні, хоробрі вояки, які натягали луки, і мали багато синів, та онуків, – сто п’ятдесят. Усі вони з Беньямінових синів.1 Хроніки 8:1
1 Хроніки 8:2
1 Хроніки 8:3
1 Хроніки 8:4
1 Хроніки 8:5
1 Хроніки 8:6
1 Хроніки 8:7
1 Хроніки 8:8
1 Хроніки 8:9
1 Хроніки 8:10
1 Хроніки 8:11
1 Хроніки 8:12
1 Хроніки 8:13
1 Хроніки 8:14
1 Хроніки 8:15
1 Хроніки 8:16
1 Хроніки 8:17
1 Хроніки 8:18
1 Хроніки 8:19
1 Хроніки 8:20
1 Хроніки 8:21
1 Хроніки 8:22
1 Хроніки 8:23
1 Хроніки 8:24
1 Хроніки 8:25
1 Хроніки 8:26
1 Хроніки 8:27
1 Хроніки 8:28
1 Хроніки 8:29
1 Хроніки 8:30
1 Хроніки 8:31
1 Хроніки 8:32
1 Хроніки 8:33
1 Хроніки 8:34
1 Хроніки 8:35
1 Хроніки 8:36
1 Хроніки 8:37
1 Хроніки 8:38
1 Хроніки 8:39
1 Хроніки 8:40


1 Хроніки 1 / 1Хр 1
1 Хроніки 2 / 1Хр 2
1 Хроніки 3 / 1Хр 3
1 Хроніки 4 / 1Хр 4
1 Хроніки 5 / 1Хр 5
1 Хроніки 6 / 1Хр 6
1 Хроніки 7 / 1Хр 7
1 Хроніки 8 / 1Хр 8
1 Хроніки 9 / 1Хр 9
1 Хроніки 10 / 1Хр 10
1 Хроніки 11 / 1Хр 11
1 Хроніки 12 / 1Хр 12
1 Хроніки 13 / 1Хр 13
1 Хроніки 14 / 1Хр 14
1 Хроніки 15 / 1Хр 15
1 Хроніки 16 / 1Хр 16
1 Хроніки 17 / 1Хр 17
1 Хроніки 18 / 1Хр 18
1 Хроніки 19 / 1Хр 19
1 Хроніки 20 / 1Хр 20
1 Хроніки 21 / 1Хр 21
1 Хроніки 22 / 1Хр 22
1 Хроніки 23 / 1Хр 23
1 Хроніки 24 / 1Хр 24
1 Хроніки 25 / 1Хр 25
1 Хроніки 26 / 1Хр 26
1 Хроніки 27 / 1Хр 27
1 Хроніки 28 / 1Хр 28
1 Хроніки 29 / 1Хр 29