A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2004

Єзекіїль 481
Ось імена колін. На північному краю по дорозі від Хетло­на, що веде в Емаф, Гацар-Енон, від північного кордону Дамаска по шляху до Емафа: все це від сходу до моря один наділ Дану.
2
Поряд з ме­жею Да­на, від східного краю до західного, це один наділ Асиру.
3
Поряд з межею Асира, від східного краю до західного, це один наділ Неффалиму.
4
Поряд з межею Неффалима, від східного краю до західного, це один наділ Манассії.
5
Поряд з межею Ма­нассії, від східного краю до західного, це один наділ Єфрему.
6
Поряд з межею Єфрема, від східного краю до західного, це один наділ Рувиму.
7
Поряд з межею Рувима, від східного краю до західного, це один наділ Іуді.
8
А поряд з межею Іуди, від східного краю до західного, священна ділянка, шириною у двадцять п’ять тисяч тростин, а довжиною нарівні з іншими наділами, від схід­ного краю до західного; серед нього буде святилище.
9
Ділянка, яку ви присвятите Господу, довжиною буде у двадцять п’ять тисяч, а шириною у десять тисяч тростин.
10
І ця священна ділянка повинна належати священикам, на північ двадцять п’ять тисяч і до моря у ширину десять тисяч, і на схід у ширину десять тисяч, а на південь у довжину двадцять п’ять тисяч тростин, і серед неї буде святилище Господнє.
11
Це присвятите священикам із синів Садока, які стояли на варті Моїй, які під час відступництва синів Ізраїлевих не відступили від Мене, як відступили інші левити.
12
Їм буде належати ця частина землі зі священної ділянки, святиня зі святинь, біля межі левитів.
13
І левити одержать також біля межі священичої двадцять п’ять тисяч у довжину і де­сять тисяч тростин у ширину; уся дов­жина двадцять п’ять тисяч, а ширина десять тисяч тростин.
14
І з цієї частини вони не можуть ні продати, ні проміняти; і початки землі не можуть переходити до інших, то­му що це святиня Господня.
15
А реш­ту п’ять тисяч у ширину з двадцятьма п’ятьма тисячами у довжину призначаються для міста на загальне використання, на заселення і на передмістя; місто буде у середині.
16
І ось розміри його: північна сторона чотири тисячі п’ятсот і південна сторона чотири тисячі п’ятсот, східна сторона чотири тисячі п’ятсот і західна сторона чотири тисячі п’ятсот тростин.
17
А передмістя міста до півночі двісті п’ятдесят, і до сходу двісті п’ятдесят, і до півдня двісті п’ятдесят, і до заходу двісті п’ятдесят тростин.
18
А що зали­ша­ється з довжини навпроти священної ділянки, десять тисяч на схід і десять тисяч на захід, навпроти священної ділянки, плоди з цієї зем­лі повинні бути для споживи тих, що працюють у місті.
19
Працювати ж у місті можуть працівники з усіх колін Ізраїлевих.
20
Усю відділену ділянку у двадцять п’ять тисяч довжини й у двадцять п’ять тисяч ши­­рини, чотирикутну, виділіть у священний наділ, із включенням володінь міста;
21
а решту князеві. Як з боку священної ділянки, так і з боку володінь міста, навпроти двадцяти п’яти тисяч тростин до східної межі ділянки, і на захід навпроти двадцяти­ п’яти тисяч біля західної межі спів­мірно з цими наділами, наділ князю,­ так що священна ділянка і святилище будуть всередині нього.
22
І те, що від володінь левитських і від володінь міста залишається у проміжку, належить також князю; проміжок між межою Іуди і між межою Веніаміна буде належати князю.
23
Решту ж від колін, від східного краю до західного — один наділ Веніаміну.
24
Поряд межі Веніаміна, від схід­ного краю до західного — один наділ Симеону.
25
Поряд межі Симео­на, від східного краю до західного — один наділ Іссахару.
26
Поряд межі Іс­­сахара, від схід­ного краю до захід­ного — один наділ Завулону.
27
Поряд­ межі Завулона, від східного краю до західного — один наділ Гаду.
28
А по­­ряд межі Гада на південній стороні йде південна межа від Тамари до вод сперечання при Кадисі, уздовж потоку до великого моря.
29
Ось земля, яку ви за жеребом розділите колінам Ізраїлевим, і ось ділянки їх, — говорить Господь Бог.
30
І ось виходи­ міста: з північної сто­рони міри чотири тисячі п’ятсот;
31
і во­рота міста­ називаються іменами колін Ізраїлевих; на півночі троє воріт: ворота Рувимові одні, во­рота Іудині одні, ворота Левіїні одні.
32
І зі східної сторони міри чотири тисячі п’ятсот, і троє воріт: ворота Йосифа одні, ворота Веніаміна одні, ворота Данові одні;
33
і з південної сторони міри чотири тисячі п’ятсот, і троє воріт: ворота Симеонові одні, ворота Іссахарові одні, ворота Завулонові одні.
34
З морської сторони міри чотири тисячі п’ятсот, воріт тут троє ж: ворота Гадові одні, ворота Асирові од­ні, ворота Неффалимові одні.
35
Усьо­­го навколо вісімнадцять тисяч. А ім’я місту з того дня буде: «Господь там».Єзекіїль 48:1

Єзекіїль 48:2

Єзекіїль 48:3

Єзекіїль 48:4

Єзекіїль 48:5

Єзекіїль 48:6

Єзекіїль 48:7

Єзекіїль 48:8

Єзекіїль 48:9

Єзекіїль 48:10

Єзекіїль 48:11

Єзекіїль 48:12

Єзекіїль 48:13

Єзекіїль 48:14

Єзекіїль 48:15

Єзекіїль 48:16

Єзекіїль 48:17

Єзекіїль 48:18

Єзекіїль 48:19

Єзекіїль 48:20

Єзекіїль 48:21

Єзекіїль 48:22

Єзекіїль 48:23

Єзекіїль 48:24

Єзекіїль 48:25

Єзекіїль 48:26

Єзекіїль 48:27

Єзекіїль 48:28

Єзекіїль 48:29

Єзекіїль 48:30

Єзекіїль 48:31

Єзекіїль 48:32

Єзекіїль 48:33

Єзекіїль 48:34

Єзекіїль 48:35Єзекіїль 1 / Єзе 1

Єзекіїль 2 / Єзе 2

Єзекіїль 3 / Єзе 3

Єзекіїль 4 / Єзе 4

Єзекіїль 5 / Єзе 5

Єзекіїль 6 / Єзе 6

Єзекіїль 7 / Єзе 7

Єзекіїль 8 / Єзе 8

Єзекіїль 9 / Єзе 9

Єзекіїль 10 / Єзе 10

Єзекіїль 11 / Єзе 11

Єзекіїль 12 / Єзе 12

Єзекіїль 13 / Єзе 13

Єзекіїль 14 / Єзе 14

Єзекіїль 15 / Єзе 15

Єзекіїль 16 / Єзе 16

Єзекіїль 17 / Єзе 17

Єзекіїль 18 / Єзе 18

Єзекіїль 19 / Єзе 19

Єзекіїль 20 / Єзе 20

Єзекіїль 21 / Єзе 21

Єзекіїль 22 / Єзе 22

Єзекіїль 23 / Єзе 23

Єзекіїль 24 / Єзе 24

Єзекіїль 25 / Єзе 25

Єзекіїль 26 / Єзе 26

Єзекіїль 27 / Єзе 27

Єзекіїль 28 / Єзе 28

Єзекіїль 29 / Єзе 29

Єзекіїль 30 / Єзе 30

Єзекіїль 31 / Єзе 31

Єзекіїль 32 / Єзе 32

Єзекіїль 33 / Єзе 33

Єзекіїль 34 / Єзе 34

Єзекіїль 35 / Єзе 35

Єзекіїль 36 / Єзе 36

Єзекіїль 37 / Єзе 37

Єзекіїль 38 / Єзе 38

Єзекіїль 39 / Єзе 39

Єзекіїль 40 / Єзе 40

Єзекіїль 41 / Єзе 41

Єзекіїль 42 / Єзе 42

Єзекіїль 43 / Єзе 43

Єзекіїль 44 / Єзе 44

Єзекіїль 45 / Єзе 45

Єзекіїль 46 / Єзе 46

Єзекіїль 47 / Єзе 47

Єзекіїль 48 / Єзе 48