A A A A A
Українська Біблія 2004

Єремія 161
І було до мене слово Господ­нє:
2
не бери собі дружини, і нехай не буде у тебе ні синів, ні дочок на місці цьому.
3
Бо так говорить Господь про синів і дочок, які народяться на місці цьому, і про матерів їхніх, які народять їх, і про батьків їхніх, які породять їх на цій землі:
4
тяжкою смертю помруть вони і не будуть ні оплакані, ні похо­вані; будуть гноєм на поверхні землі; мечем і голодом будуть знищені, і трупи їхні будуть споживою птахам небесним і звірам земним.
5
Бо так говорить Господь: не входь у дім тих, що ремствують, і не ходи плакати і тужити з ними; бо Я відняв від цього народу, — говорить Господь, — мир Мій і милість і жаль.
6
І пом­руть великі і малі на землі цій; і не будуть поховані, і не будуть оплакувати їх, ні терзати себе, ні стригтися заради них.
7
І не будуть перелом­лювати для них хліб у сумі, для утішення за померлим; і не подадуть їм чаші втіхи, щоб пити по батькові їх і матері їх.
8
Не ходи також і у дім бенкету, щоб сидіти з ними, їсти і пити;
9
бо так говорить Господь Са­ваоф, Бог Ізраїлів: ось, Я припиню у місці цьому в очах ваших і у дні ваші голос радости і голос веселощів, голос нареченого і голос нареченої.
10
Коли ти перекажеш народу цьому всі ці слова, і вони скажуть тобі: «за що вирік на нас Господь усю цю велику біду, й у чому наша неправда, і який наш гріх, яким згрішили ми перед Господом Богом нашим?» —
11
тоді скажи їм: за те, що батьки ваші залишили Мене, — говорить Господь, — і пішли слідом інших богів, і служили їм, і поклонялися їм, а Мене залишили, і закону Мого не зберігали.
12
А ви робите ще гірше за батьків ваших і живете кожен за впертістю злого серця свого, щоб не слухати Мене.
13
За це викину вас із землі цієї у землю, якої не знали ні ви, ні батьки­ ваші, і там будете служити іншим богам день і ніч; бо Я не виявлю до вас милосердя.
14
Тому ось, приходять дні, — говорить Господь, — коли не будуть уже говорити: «живий Гос­подь, Який вивів синів Ізраїлевих із землі Єгипетської»;
15
але: «живий Господь, Який вивів синів Ізраїлевих із землі північної і з усіх земель, в які вигнав їх»: бо поверну їх у зем­лю їхню, яку Я дав батькам їхнім.
16
Ось, Я пошлю багато рибалок, — говорить Господь, — і будуть ловити їх; а потім пошлю багато мисливців, і вони проженуть їх з усякої гори, і з усякого пагорба, і з ущелин скель.
17
Бо очі Мої на усіх шляхах їхніх; вони не приховані від лиця Мого, і неправда їхня не прихована від очей Моїх.
18
І воздам їм насамперед за неправду їхню і за подвійний гріх їхній, тому що осквернили землю Мою, трупами гидких своїх і мерзотами своїми наповнили насліддя Моє.
19
Господи, сила моя і кріпкість моя і притулок мій у день скор­боти! до Тебе прийдуть народи від країв землі і скажуть: «тільки неправду успадкували наші батьки, пустоту і те, у чому немає ніякої користи».
20
Чи може людина зробити собі богів, які, втім, не є боги?
21
Тому, ось Я покажу їм нині, покажу їм руку Мою і могутність Мою, і пізнають, що ім’я Моє — Господь.Єремія 16:1

Єремія 16:2

Єремія 16:3

Єремія 16:4

Єремія 16:5

Єремія 16:6

Єремія 16:7

Єремія 16:8

Єремія 16:9

Єремія 16:10

Єремія 16:11

Єремія 16:12

Єремія 16:13

Єремія 16:14

Єремія 16:15

Єремія 16:16

Єремія 16:17

Єремія 16:18

Єремія 16:19

Єремія 16:20

Єремія 16:21Єремія 1 / Єрем 1

Єремія 2 / Єрем 2

Єремія 3 / Єрем 3

Єремія 4 / Єрем 4

Єремія 5 / Єрем 5

Єремія 6 / Єрем 6

Єремія 7 / Єрем 7

Єремія 8 / Єрем 8

Єремія 9 / Єрем 9

Єремія 10 / Єрем 10

Єремія 11 / Єрем 11

Єремія 12 / Єрем 12

Єремія 13 / Єрем 13

Єремія 14 / Єрем 14

Єремія 15 / Єрем 15

Єремія 16 / Єрем 16

Єремія 17 / Єрем 17

Єремія 18 / Єрем 18

Єремія 19 / Єрем 19

Єремія 20 / Єрем 20

Єремія 21 / Єрем 21

Єремія 22 / Єрем 22

Єремія 23 / Єрем 23

Єремія 24 / Єрем 24

Єремія 25 / Єрем 25

Єремія 26 / Єрем 26

Єремія 27 / Єрем 27

Єремія 28 / Єрем 28

Єремія 29 / Єрем 29

Єремія 30 / Єрем 30

Єремія 31 / Єрем 31

Єремія 32 / Єрем 32

Єремія 33 / Єрем 33

Єремія 34 / Єрем 34

Єремія 35 / Єрем 35

Єремія 36 / Єрем 36

Єремія 37 / Єрем 37

Єремія 38 / Єрем 38

Єремія 39 / Єрем 39

Єремія 40 / Єрем 40

Єремія 41 / Єрем 41

Єремія 42 / Єрем 42

Єремія 43 / Єрем 43

Єремія 44 / Єрем 44

Єремія 45 / Єрем 45

Єремія 46 / Єрем 46

Єремія 47 / Єрем 47

Єремія 48 / Єрем 48

Єремія 49 / Єрем 49

Єремія 50 / Єрем 50

Єремія 51 / Єрем 51

Єремія 52 / Єрем 52