A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2004

Неемія 71
Коли стіна була побудована, і я вставив двері, і поставлені були на своє служіння воротарі і спів­ці і левити,
2
тоді наказав я братові моєму Ханані і начальникові єру­са­лимської фортеці Хананію, бо він більше за багатьох інших був людиною вірною і богобоязкою,
3
і сказав­ я їм: нехай не відчиняють воріт єру­салимських, доки не обігріє сонце, і доки вони стоять, нехай зачиня­ють і замикають двері. І поставив я сторожами жителів Єрусалима, кожного на свою варту і кожного навпроти­ дому його.
4
Але місто було просторе і велике, а народу в ньому було небагато, і доми не були побудовані.­
5
І поклав мені Бог мій на серце зібрати найзнатніших і начальників і народ, щоб зробити перепис. І зна­йшов я родовідний перепис тих, які прийшли спочатку, і в ньому напи­сано:­
6
ось жителі країни, які вирушили, із полонених, переселених Навуходоносором, царем Вавилонським, і повернулися в Єрусалим і Юдею, кожен у своє місто, —
7
ті, які пішли з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Аза­рією, Раамією, Нахманієм, Мардохеєм, Билшаном, Мисферефом, Бигваєм, Нехумом, Вааною. Кіль­­кість людей народу Ізраїлевого:
8
синів Пароша дві тисячі сто сімдесят два.
9
Синів Сафатії триста сімдесят два.
10
Синів Араха шістсот п’ятдесят два.
11
Синів Пахаф-Моава, із синів Ісуса й Іоава, дві тисячі вісімсот вісімнадцять.
12
Синів Елама тисяча двісті п’ятдесят чотири.
13
Синів­ Заффу вісімсот сорок п’ять.
14
Си­нів Закхая сімсот шістдесят.
15
Синів Биннуя шістсот сорок вісім.
16
Синів Бевая шістсот двадцять вісім.
17
Синів Азгада дві тисячі триста двад­цять два.
18
Синів Адоникама шістсот шістдесят сім.
19
Синів Бигвая дві тисячі шістсот сім.
20
Синів Адина шістсот п’ятдесят п’ять.
21
Синів Атера з дому Єзекії дев’яносто вісім.
22
Си­нів Хашума триста двадцять ві­сім.
23
Синів Вецая триста двадцять чотири.
24
Синів Харифа сто дванад­цять.
25
Уродженців Гаваона дев’яносто п’ять.
26
Жителів Вифлеєма і Нетофи сто вісімдесят вісім.
27
Жителів Анафофа сто двадцять вісім.
28
Жителів Беф-Азмавефа сорок два.
29
Жителів Кириаф-Іарима, Кефири і Беерофа сімсот сорок три.
30
Жителів Рами і Геви шістсот двадцять один.
31
Жителів Михмаса сто двадцять два.
32
Жителів Вефиля і Гая сто двадцять три.
33
Жителів Нево другого п’ятдесят два.
34
Синів Елама другого тисяча двісті п’ятдесят чотири.
35
Синів Харима триста двадцять.
36
Уродженців Єрихона триста сорок п’ять.
37
Уродженців Лода, Хадида й Оно сімсот двадцять один.
38
Уродженців Сенаї три тисячі дев’ятсот тридцять.
39
Священиків, синів Ієдаії, з дому Ісусового, дев’ятсот сімдесят три.
40
Синів Іммера тисяча п’ятдесят два.
41
Синів Пашхура тисяча двісті сорок сім.
42
Синів­ Харима тисяча сімнадцять.
43
Левитів: синів Ісуса, з дому Кадмиїлового, з дому синів Годеви, сімдесят чотири.
44
Співців: синів Асафа сто со­рок вісім.
45
Воротарі: сини Шаллума, сини Атера, сини Талмона, сини Аккува, сини Хатити, сини Шо­вая — сто тридцять вісім.
46
Нефинеї: сини Цихи, сини Хасуфи, сини Таббаофа,
47
сини Кироса, сини Сиї, сини Фадона,
48
сини Левана, сини Хагави, сини Салмая,
49
сини Ханана, сини Гиддела, сини Гахара,
50
сини Реаії, сини Рецина, сини Некоди,
51
сини Газзама, сини Уззи, сини Па­сеаха,
52
сини Весая, сини Меунима, сини Нефишсима,
53
сини Бакбука, сини Хакуфи, сини Хархура,
54
сини Бацлифа, сини Мехиди, сини Харши,
55
сини Баркоса, сини Сисари, сини Фамаха,
56
сини Нециаха, сини Хатифи.
57
Сини рабів Соломонових: сини Сотая, сини Соферефа, сини Фериди,
58
сини Іаали, сини Даркона, сини Гиддела,
59
сини Сафатії, сини Хаттила, сини Похереф-Гаццеваїма, сини Амона.
60
Усіх нефинеїв і синів рабів Соломонових триста дев’яносто два.
61
І ось ті, що вийшли з Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона й Іммера; але вони не могли показати про покоління своє і про плем’я своє, чи від Ізраїля вони.
62
Си­ни Делаії, сини Товії, сини Не­коди — шістсот сорок два.
63
І з свяще­ників: сини Ховаії, сини Гаккоца, сини Верзеллія, який взяв дружину з дочок Верзеллія галаадитянина і став називатися їхнім іменем.
64
Во­ни шукали родовідного свого запису, і не знайшлося, і тому виключені­ зі священства.
65
І Тиршафа сказав їм, щоб вони не їли великої святині, доки не постане священик з уримом і тумимом.
66
Усе суспільство разом складалося із сорока двох тисяч трьохсот шістдесяти людей,
67
крім рабів їхніх і рабинь їхніх, яких було сім тисяч триста тридцять сім; і при них співців і співачок двісті сорок п’ять.
68
Коней у них було сімсот тридцять шість, мулів у них двісті сорок п’ять,
69
верблюдів чотириста тридцять п’ять, ослів шість тисяч сімсот двадцять.
70
Деякі глави поколінь дали внески на провадження робіт. Тиршафа дав у скарбницю золотом тисячу драхм, п’ятдесят чаш, п’ятсот тридцять священичих одеж.
71
І деякі з глав поколінь дали в скарбницю на провадження робіт двадцять тисяч драхм золота і дві тисячі двіс­ті мин срібла.
72
Інші з народу дали двадцять тисяч драхм золота і дві тисячі мин срібла і шістдесят сім священичих одеж.
73
І стали жити священики і левити, і воротарі і спів­ці, і народ і нефинеї, і весь Ізраїль у містах своїх.Неемія 7:1

Неемія 7:2

Неемія 7:3

Неемія 7:4

Неемія 7:5

Неемія 7:6

Неемія 7:7

Неемія 7:8

Неемія 7:9

Неемія 7:10

Неемія 7:11

Неемія 7:12

Неемія 7:13

Неемія 7:14

Неемія 7:15

Неемія 7:16

Неемія 7:17

Неемія 7:18

Неемія 7:19

Неемія 7:20

Неемія 7:21

Неемія 7:22

Неемія 7:23

Неемія 7:24

Неемія 7:25

Неемія 7:26

Неемія 7:27

Неемія 7:28

Неемія 7:29

Неемія 7:30

Неемія 7:31

Неемія 7:32

Неемія 7:33

Неемія 7:34

Неемія 7:35

Неемія 7:36

Неемія 7:37

Неемія 7:38

Неемія 7:39

Неемія 7:40

Неемія 7:41

Неемія 7:42

Неемія 7:43

Неемія 7:44

Неемія 7:45

Неемія 7:46

Неемія 7:47

Неемія 7:48

Неемія 7:49

Неемія 7:50

Неемія 7:51

Неемія 7:52

Неемія 7:53

Неемія 7:54

Неемія 7:55

Неемія 7:56

Неемія 7:57

Неемія 7:58

Неемія 7:59

Неемія 7:60

Неемія 7:61

Неемія 7:62

Неемія 7:63

Неемія 7:64

Неемія 7:65

Неемія 7:66

Неемія 7:67

Неемія 7:68

Неемія 7:69

Неемія 7:70

Неемія 7:71

Неемія 7:72

Неемія 7:73Неемія 1 / Неем 1

Неемія 2 / Неем 2

Неемія 3 / Неем 3

Неемія 4 / Неем 4

Неемія 5 / Неем 5

Неемія 6 / Неем 6

Неемія 7 / Неем 7

Неемія 8 / Неем 8

Неемія 9 / Неем 9

Неемія 10 / Неем 10

Неемія 11 / Неем 11

Неемія 12 / Неем 12

Неемія 13 / Неем 13