A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2004

Езра 41
І почули вороги Іуди і Веніаміна, що ті, хто повернувся з по­лону, будують храм Господу Богу ­Із­раїлевому;
2
і прийшли вони до Зо­ровавеля і до глав поколінь, і сказали їм: будемо і ми будувати з вами, тому що ми, як і ви, прибігаємо до Бо­­­га вашого, і Йому приносимо жерт­ви від днів Асардана, царя Сирійського, який перевів нас сюди.
3
І сказали їм Зоровавель і Ісус та інші глави поколінь ізраїльських: не будувати вам разом з нами дім нашому­ Богу; ми одні будемо будувати дім Гос­­поду, Богу Ізраїлевому, як повелів нам цар Кир, цар Перський.
4
І став народ землі тієї ослаблювати руки народу юдейського і перешкоджати йому в будівлі;
5
і підкуповували проти них радників, щоб зруйнувати намір їхній, в усі дні Кира, царя Перського, і до царювання Дарія, царя Перського.
6
А в царювання Ахашвероша, на початку царювання його, написали звинувачення на жителів Юдеї та Єрусалима.
7
І в дні Артаксеркса пи­сали Бишлам, Мифредат, Табеєл та інші товариші їхні до Артаксеркса, царя Перського. Лист же написаний був літерами сирійськими і сирійською мовою.
8
Рехум радник і Шим­шай писар писали один лист проти Єрусалима до царя Артаксеркса такий:
9
Тоді-то. Рехум радник і Шим­шай писар та інші товариші їхні, — динеї й афарсафхеї, тарпелеї, апарси, арех’яни, вавилоняни, сусанці, даги, еламитяни,
10
та інші народи, яких переселив Аснафар [Сеннахирим] великий і славний і оселив у містах самарійських і в інших містах за рікою, та інше.
11
І ось список з листа, який послали до нього: Царю Артаксерксу — раби твої, лю­ди, які живуть за рікою, та інше.
12
Нехай буде відомо цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас в Єрусалим, будують це бунтівне і негідне місто, і стіни роблять, і основи їх уже відновили.
13
Нехай буде ж відомо цареві, що коли це місто буде побудоване і стіни відновлені, то ні данини, ні податку, ні мита не будуть давати, і царській скарбниці буде зроблений збиток.
14
Тому що ми їмо сіль від палацу царського, і збиток для царя не можемо бачити, тому ми посилаємо донесення цареві:
15
нехай пошукають у пам’ятній книзі батьків твоїх, — і знайдеш у книзі пам’ятній, і дізнаєшся, що міс­то це — місто заколотне і шкідливе для царів і областей, і що відпадіння бували в ньому здавна, за що місто це і спустошене.
16
Тому ми повідомляємо царя, що коли місто це буде добудоване і стіни його дороблені, то після цього не буде в тебе володіння за рікою.
17
Цар послав відповідь Рехуму раднику і Шимшаю писарю й іншим товаришам їхнім, які живуть у Самарії та в інших містах зарічних: Мир… та інше.
18
Лист, який ви надіслали нам, виразно прочитаний переді мною;
19
і від мене дано повеління, — і розшукували, і знайшли, що місто це здавна повставало проти царів, і відбувалися в ньому заколоти і заворушення,
20
і що були в Єрусалимі царі могутні і які володіли всім заріччям, і їм давали данину, податки і мито.
21
Отже, дайте наказ, щоб люди ці перестали працювати, і щоб місто це не будувалося, доки від мене не буде дано повеління.
22
І будьте обережні, щоб не зробити в цьому недогляду. Для чого допускати розмноження шкідливого на шкоду царям?
23
Як тільки цей лист царя Артак­серкса був прочитаний перед Реху­мом і Шимшаєм писарем і товаришами їхніми, вони негайно пішли в Єрусалим до юдеїв, і сильною озброєною рукою припинили роботу їхню.
24
Тоді зупинилася робота при домі Божому, який в Єрусалимі, і зупинка ця тривала до другого року царювання Дарія, царя Перського.Езра 4:1

Езра 4:2

Езра 4:3

Езра 4:4

Езра 4:5

Езра 4:6

Езра 4:7

Езра 4:8

Езра 4:9

Езра 4:10

Езра 4:11

Езра 4:12

Езра 4:13

Езра 4:14

Езра 4:15

Езра 4:16

Езра 4:17

Езра 4:18

Езра 4:19

Езра 4:20

Езра 4:21

Езра 4:22

Езра 4:23

Езра 4:24Езра 1 / Езра 1

Езра 2 / Езра 2

Езра 3 / Езра 3

Езра 4 / Езра 4

Езра 5 / Езра 5

Езра 6 / Езра 6

Езра 7 / Езра 7

Езра 8 / Езра 8

Езра 9 / Езра 9

Езра 10 / Езра 10