A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія 2004

2 Царів 231
І послав цар, і зібрали до нього всіх старійшин Іуди та Єрусалима.
2
І пішов цар у дім Господній, і всі Юдеї, і всі жителі Єрусалима з ним, і священики, і пророки, і весь народ, від малого до великого, і прочитав, щоб чули вони всі слова книги завіту, знайденої в домі Господньому.
3
Потім став цар на підвищене місце й уклав перед лицем Господнім завіт — іти слідом Господа і дотримуватися заповідей Його й одкровень Його й уставів Його від усього серця і від усієї душі, щоб виконати слова завіту цього, написаного в книзі цій. І весь народ вступив у завіт.
4
І повелів цар Хелкії первосвященикові та іншим священикам, які стояли на сторожі біля порогу, винести з храму Господнього всі речі, зроблені для Ваала і для Астарти і для всього воїнства небесного, і спалив їх за Єрусалимом у долині Кедрон, і повелів порох їх віднести у Вефиль.
5
І відставив жерців, яких поставили царі юдейські, щоб звершувати куріння на висотах у містах юдейських і околицях Єрусалима, — і які кадили Ваалу, сонцю, і місяцю, і сузір’ям, і всьому воїнству небесному;
6
і виніс Астарту з дому Господнього за Єрусалим до потоку Кедрону, і спалив її біля потоку Кед­рону, і стер її на порох, і кинув порох її на цвинтар загальнонародний;
7
і зруйнував доми блудилищні, які були при храмі Господньому, де жін­ки ткали одяг для Астарти;
8
і вивів усіх жерців з міст юдейських, і оск­вернив висоти, на яких звершували куріння жерці, від Геви до Вирсавії, і зруйнував висоти перед воротами, — ту, яка біля входу у ворота Ісуса градоначальника, і ту, яка на лівій стороні біля міських воріт.
9
Утім, жерці висот не приносили жертв на жертовнику Господньому в Єрусалимі, опрісноки ж їли разом із братами своїми.
10
І осквернив він Тофет, що на долині синів Еннома, щоб ніхто не проводив сина свого і дочки своєї через вогонь Молоху;
11
і відмі­нив коней, яких ставили царі юдейські сонцю перед входом у дім Господній біля кімнат Нефан-Мелеха євнуха, що у Фаруримі, колісниці ж сонця спалив вогнем.
12
І жертовники на покрівлі світлиці Ахазової, які зробили царі юдейські, і жертовники, які зробив Манассія на обох дворах дому Господнього, зруйнував цар, і скинув звідти, і викинув порох їх у потік Кедрон.
13
І висоти, що перед Єрусалимом, праворуч від Оливної гори, що спорудив Соломон, цар Ізраїлів, Астарті, мерзоті сидонській, і Хамосу, мерзоті моавитській, і Милхому, мерзоті аммонитській, осквернив цар;
14
і зруйнував статуї, і вирубав діброви, і наповнив місце їх кістками людськими.
15
Також і жертовник, що у Вефилі, висоту, споруджену Ієровоамом, сином Наватовим, який увів Ізраїля в гріх, — також і жертовник той і висоту він зруйнував, і спалив цю висоту, стер на порох, і спалив діброву.­
16
І глянув Іосія і побачив могили, що були там на горі, і послав і взяв кістки з могил, і спалив на жертов­нику, й осквернив його за словом Гос­поднім, що проголосив чоловік Божий, який передрік події ці, [ко­ли Ієровоам, під час свята, стояв перед жертовником. Потім, обер­нувшись, побачив могилу чоловіка Божого, який передрік ці події,]
17
і ска­зав Іосія: що це за пам’ятник, який я бачу? І сказали йому жителі міста: це могила чолові­ка Божого, який приходив з Юдеї і проголосив про те, що ти робиш над жертовником Вефильським.
18
І сказав він: залиш­те його в спокої, ніхто не чіпай кісток його. І зберегли кістки його і кістки пророка, який приходив із Самарії.
19
Також і всі капища висот у містах самарійських, які побудували царі ізраїльські, прогнівляю­чи Господа, зруйнував Іосія, і зробив з ними те саме, що зробив у Вефилі;
20
і заколов усіх жерців висот, які там були, на жер­товниках, і спалив кістки людські на них, — і повернув­ся в Єрусалим.
21
І повелів цар усьому народу, сказавши: «звершіть пасху Господу Богу вашому, як написано в цій книзі завіту», —
22
тому що не була звершена така пасха від днів суддів, які судили Ізраїля, і в усі дні царів ізраїльських і царів юдейських;
23
а у вісімнадцятий рік царя Іосії була звершена ця пасха Господу в Єрусалимі.
24
І ви­кликателів мертвих, і чаклунів, і терафимів, і ідолів, і всі мерзоти, що з’являлися в землі Юдейській і в Єрусалимі, знищив Іосія, щоб виконати слова закону, написані в книзі, яку зна­йшов Хелкія священик у домі Господньому.
25
Подібного до нього не було царя раніше нього, який навернувся б до Господа всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всіма силами своїми, за всім законом Мойсеєвим; і після нього не постав подібний до нього.
26
Однак Господь не відклав великої люті гніву Свого, якою запалав гнів Його на Іуду за всі образи, якими прогнівав Його Манассія.
27
І сказав Господь: і Іуду відкину від лиця Мого, як відкинув Я Ізраїля, і відкину місто це Єрусалим, яке Я обрав, і дім, про який Я сказав: «буде ім’я Моє там».
28
Інше про Іосію і про все, що він зробив, написано в літописі царів юдейських.
29
У дні його пішов фараон Нехао, цар Єгипетський, проти царя Ассирійського на ріку Євфрат. І вийшов цар Іосія назустріч йому, і той умертвив його в Мегиддоні, коли побачив його.
30
І раби його повезли його мертвого з Мегиддона, і привез­ли його в Єрусалим, і поховали його в гробниці його. І взяв народ землі Іоахаза, сина Іосіїного, і помазали його і поставили його царем замість батька його.
31
Двадцяти трьох років був Іоахаз, коли став царем, і три місяці царював у Єрусалимі; ім’я матері його Хамуталь, дочка Єремії, з Ливни.
32
І робив він неугодне в очах Господ­ніх у всьому так, як робили батьки його.
33
І затримав його фараон­ Нехао в Ривлі, у землі Емафській, щоб він не царював у Єрусалимі, — і наклав пені на землю сто талантів­ сріб­ла і [сто] талантів золота.
34
І поставив фараон Нехао царем Елиакима, сина Іосіїного, замість Іосії, батька його, і перемінив ім’я його на Іоаки­ма; Іоахаза ж узяв і відвів у Єгипет, де він і помер.
35
І сріб­ло і золото­ давав Іоаким фараонові; він зробив оцінку землі, щоб давати срібло за наказом фараона; від кожного з народу землі, за оцінкою своєю, він стягував срібло і золото для того, щоб віддавати фараонові Нехао.
36
Двадцяти п’яти років був Іоаким, коли став царем, і одинадцять років­ царював у Єрусалимі; ім’я матері його Зебудда, дочка Федаії, з Ру­ми.
37
І робив він неугодне в очах Господ­ніх у всьому так, як робили батьки його.2 Царів 23:1

2 Царів 23:2

2 Царів 23:3

2 Царів 23:4

2 Царів 23:5

2 Царів 23:6

2 Царів 23:7

2 Царів 23:8

2 Царів 23:9

2 Царів 23:10

2 Царів 23:11

2 Царів 23:12

2 Царів 23:13

2 Царів 23:14

2 Царів 23:15

2 Царів 23:16

2 Царів 23:17

2 Царів 23:18

2 Царів 23:19

2 Царів 23:20

2 Царів 23:21

2 Царів 23:22

2 Царів 23:23

2 Царів 23:24

2 Царів 23:25

2 Царів 23:26

2 Царів 23:27

2 Царів 23:28

2 Царів 23:29

2 Царів 23:30

2 Царів 23:31

2 Царів 23:32

2 Царів 23:33

2 Царів 23:34

2 Царів 23:35

2 Царів 23:36

2 Царів 23:372 Царів 1 / 2Ца 1

2 Царів 2 / 2Ца 2

2 Царів 3 / 2Ца 3

2 Царів 4 / 2Ца 4

2 Царів 5 / 2Ца 5

2 Царів 6 / 2Ца 6

2 Царів 7 / 2Ца 7

2 Царів 8 / 2Ца 8

2 Царів 9 / 2Ца 9

2 Царів 10 / 2Ца 10

2 Царів 11 / 2Ца 11

2 Царів 12 / 2Ца 12

2 Царів 13 / 2Ца 13

2 Царів 14 / 2Ца 14

2 Царів 15 / 2Ца 15

2 Царів 16 / 2Ца 16

2 Царів 17 / 2Ца 17

2 Царів 18 / 2Ца 18

2 Царів 19 / 2Ца 19

2 Царів 20 / 2Ца 20

2 Царів 21 / 2Ца 21

2 Царів 22 / 2Ца 22

2 Царів 23 / 2Ца 23

2 Царів 24 / 2Ца 24

2 Царів 25 / 2Ца 25