A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Українська Біблія Куліша та Пулюя

Вихід 61
І рече Господь Мойсейові: Се побачите, що сотворю Фараонові: кріпка бо рука змусить його відпустити їх і правиця висока повиганяти їх із землї своєї.
2
І говорив Бог до Мойсея і рече йому: я Господь.
3
І являвсь я Авраамові й Ізаакові і Яковові як Бог їх всемогущий, з імям же моїм Єгова я не обявивсь їм.
4
І я ж поставив завіт мій із ними, що оддам їм Канаан землю, де пробували вони чуженицями.
5
І почув я теж стогнаннє синів Ізрайлевих, що їх Египтяне держали в неволї, і спогадав завіт мій.
6
Тим же то йди, промов до синів Ізрайлевих: Я Господь-Єгова, і виведу вас із неволї Египецької, і вирятую вас ізпід панщини рукою простягнутою і присудами великими.
7
І прийму вас за нарід собі, і буду вам Богом, і зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вас вивів із неволї Египецької.
8
І введу вас у землю, що про неї клявсь оддати її Авраамові й Ізаакові й Яковові, і дам вам її в наслїддє. Я Господь.
9
І промовляв так Мойсей синам Ізрайлевим, та не послухали Мойсея від легкодухостї й тяжкої неволї.
10
І рече Господь Мойсейові:
11
Увійди й кажи Фараонові, цареві Египецькому, щоб одпустив сини Ізрайлеві із землї своєї.
12
І промовив Мойсей перед Господом і каже: Се не послухали мене сини Ізрайлеві; як же Фараон послухає мене? Та ж мої губи не обрізані, я не проречистий.
13
І глаголав Господь Мойсейові та Аронові, і повелїв їм промовляти до синів Ізрайлевих і до Фараона, царя Египецького, щоб вивести Ізраїлїв з Египту.
14
Се голови батьківських домів їх: Сини Рубена, первеньця Ізрайлевого: Ганох та Паллуй, Гезрон та Хармій; се Рубенові сини.
15
Сини ж Симеонові: Ємуель та Ямін та Огад та Якін та Зохар, та Савул, син Канаанки: се семї Симеонові.
16
А се ймена в синів Левієвих по родам їх: Герзон та Кегат та Мерарій; а років життя Левієвого було сто і трийцять і сїм лїт.
17
Сини ж Герзонові: Лібнїй та Симей з семями їх.
18
Сини ж Кегатові: Амрам та Їзгар, та Геброн та Узієль; віку ж Кегатового було сто і трийцять і три годи.
19
Сини ж Мерарієві: Махлїй та Мусїй; се семї Левієві по родах їх.
20
І взяв Амрам Йохабеду, дочку брата батька свого, собі за жінку, і вродила йому Арона та Мойсея; віку ж Амрамового було сто і трийцять і сїм років.
21
Сини ж Їзгарові: Кораг та Нефег та Зихрій.
22
Сини ж Узієлові: Мішаель та Елзафан та Ситрій.
23
І взяв Арон Елїсебу, дочку Аминадабову, сестру Нахсонову, собі за жінку; і вродила йому Надаба та Абігея, Елеазара та Ітамара.
24
Сини ж Корагові: Асир та Єлькана та Абиясаф; се семї Корагові.
25
Елеазар же Ароненко узяв собі одну з дочок Путієлових, і вродила йому Пинегаса. Се голови синів Левіїв по родах їх.
26
Се той Арон та Мойсей, що їм рече Бог: Виведїть менї сини Ізрайлеві з Египту по полках їх.
27
Се ті, що промовляли до Фараона, Египецького царя, щоб вивести сини Ізрайлеві з Египецької землї: се Мойсей та Арон.
28
І сталось того дня, як Господь глаголав до Мойсея в Египецькій землї,
29
Що рече Господь Мойсейові: Я Господь. Промов до Фараона, Египецького царя, все, що я глаголав до тебе.
30
І каже Мойсей перед Господом: Ось в мене губи не обрізані, як же Фараонові та послухати мене?Вихід 6:1
Вихід 6:2
Вихід 6:3
Вихід 6:4
Вихід 6:5
Вихід 6:6
Вихід 6:7
Вихід 6:8
Вихід 6:9
Вихід 6:10
Вихід 6:11
Вихід 6:12
Вихід 6:13
Вихід 6:14
Вихід 6:15
Вихід 6:16
Вихід 6:17
Вихід 6:18
Вихід 6:19
Вихід 6:20
Вихід 6:21
Вихід 6:22
Вихід 6:23
Вихід 6:24
Вихід 6:25
Вихід 6:26
Вихід 6:27
Вихід 6:28
Вихід 6:29
Вихід 6:30


Вихід 1 / Вих 1
Вихід 2 / Вих 2
Вихід 3 / Вих 3
Вихід 4 / Вих 4
Вихід 5 / Вих 5
Вихід 6 / Вих 6
Вихід 7 / Вих 7
Вихід 8 / Вих 8
Вихід 9 / Вих 9
Вихід 10 / Вих 10
Вихід 11 / Вих 11
Вихід 12 / Вих 12
Вихід 13 / Вих 13
Вихід 14 / Вих 14
Вихід 15 / Вих 15
Вихід 16 / Вих 16
Вихід 17 / Вих 17
Вихід 18 / Вих 18
Вихід 19 / Вих 19
Вихід 20 / Вих 20
Вихід 21 / Вих 21
Вихід 22 / Вих 22
Вихід 23 / Вих 23
Вихід 24 / Вих 24
Вихід 25 / Вих 25
Вихід 26 / Вих 26
Вихід 27 / Вих 27
Вихід 28 / Вих 28
Вихід 29 / Вих 29
Вихід 30 / Вих 30
Вихід 31 / Вих 31
Вихід 32 / Вих 32
Вихід 33 / Вих 33
Вихід 34 / Вих 34
Вихід 35 / Вих 35
Вихід 36 / Вих 36
Вихід 37 / Вих 37
Вихід 38 / Вих 38
Вихід 39 / Вих 39
Вихід 40 / Вих 40